1930/1934

1930: Het allereerste Wereldkampioenschap voetbal begint in Uruguay met de wedstrijd Frankrijk - Mexico. De Fransen winnen met 4 - 1.
1931: Al Capone wordt veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf en overgebracht naar Alcatraz.
1932: De Olympische Zomerspelen worden geopend in Los Angeles.

1933: De NSDAP in Oostenrijk wordt verboden. Tussen Duitsland en Oostenrijk ontstaan ernstige spanningen.
1934: Hitler geeft Ferdinand Porsche opdracht een kleine goedkope auto voor de massa te ontwerpen, die in een staatsfabriek zal worden gebouwd.

1930

Het allereerste Wereldkampioenschap voetbal begint in Uruguay met de wedstrijd Frankrijk - Mexico. De Fransen winnen met 4 - 1.

Van kleedhok tot clubhuis.

Een heele afstand tusschen kleedhok en clubhuis. Ik put dan ook uit den tijd, die men ,,den oertijd” van het voetbal noemt. Behalve de onvermijdelijke voetbal, was er zoo wat niet. De straat was ons terrein, aan de eene kant een paar dikke boomen, die als goalpalen dienst...

verder lezen
1931

Al Capone wordt veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf en overgebracht naar Alcatraz.

Juniorenwedstrijden

Het V.O.C. A1-elftal.
Over het algemeen genomen kan ik tevreden zijn over de verrichtingen van het A1-elftal. Er was weleens een minder goede wedstrijd, maar de meesten werden toch goed gespeeld en als ik dan alle wedstrijden nog eens goed na, ga mag ik toch geen reden tot ontevredenheid hebben...

verder lezen
1932

De Olympische Zomerspelen worden geopend in Los Angeles.

Het seizoen 1932

Oudergewoonte willen wij in ons eigen clubblad weer een overzicht geven van onze prestaties op cricketgebied gedurende het afgeloopen seizoen. Konden wij het vorig jaar getuigen van een zeer geslaagd seizoen, daar wij toen voor de eerste maal de tweede plaats bereikten...

verder lezen

Juniorwedstrijden H.V.V. - V.O.C.

H.V.V. A1 - V.O.C. A1 5-3
H.V.V. A2 - V.O.C. A2 0-2
H.V.V. B - V.O.C. B 0-8
Donderdag 24 December hebben onze juniores in een drietal zeer geanimeerde wedstrijden hun krachten gemeten met de H.V.V. jeugd. Zooals haast wel van zelf spreekt, werd er in alle wedstrijden buitengewoon enthousiast en natuurlijk zeer fair gespeeld. Wegens uitstedigheid en ziekte hadden een zevental der gewone competitiespelers moeten bedanken, zoodat de elftallen er eenigszins anders uitzagen dan gewoonlijk. Speciaal het Haagsche A1-team vertoonde uitstekend voetbal en wist haar aanvallen met goede schoten te besluiten. De 5 goals getuigen hier overigens ook wel van. Het H.V.V.-B-elftal speelde in het veld aardig, maar voor doel was V.O.C. stukken...

verder lezen
1933

De NSDAP in Oostenrijk wordt verboden. Tussen Duitsland en Oostenrijk ontstaan ernstige spanningen.

Scheidsrechtersleed

De oogarts drukte op de bel, Het spreekuur gaat direct beginnen,
Wie is er ’t eerste aan de beurt? Ik ben gereed, kom maar naar binnen...

verder lezen

H.C.C. 1 verliest van V.O.C.

Fraaie strijd te Schiedam. Zwak batten der H.C.C. oorzaak.
(Van onzen bijzonderen correspondent.)

verder lezen

Dr. Ir. L. G. (Leen) Versteege nieuwe voorzitter.

Leen Versteege is in 1909 lid geworden van V.O.C. en is in zijn tijd een verdienstelijk en enthousiast voetballer geweest. Behalve bij onze lagere en veteranenelftallen was Leen Versteege vooral in de twintiger jaren een trouwe deelnemer bij...

Meer lezen

Arie

Het is niet onze gewoonte in ons clubblad verslagen te geven van internationale wedstrijden. Toch willen wij eenige woorden wijden aan den wedstrijd van ons Nederlandsch elftal tegen de M.C.C. Niet...

Meer lezen
1934

Hitler geeft Ferdinand Porsche opdracht een kleine goedkope auto voor de massa te ontwerpen, die in een staatsfabriek zal worden gebouwd.

Op bezoek bij V.O.C.

Het is nu bijkans een kleine 20 jaar geleden, dat ik voor het laatst het genoegen had, tegen V.O.C. uit te komen. De tijd gaat snel en daarmede de veranderingen. Ook bij V.O.C. is dat al weer merkbaar, doch veranderingen in gunstigen zin. Van ’t veel besproken slechte terrein op Schiebroek is niets meer te...

Meer lezen

Het veld

Ik weet niet, of U de laatste weken een bezoek aan den Kleiweg gebracht hebt. Indien dit zoo is, zult U gezien hebben, dat ons eerste speelterrein na de behandeling, die het ondergaan heeft, er keurig uitziet en toch zeer zeker voor cricket geschikt is. Niet alleen, dat het voor cricket geschikt is, maar hoe ...

Meer lezen

Gevaarlijk publiek

Nauwelijks is het cricketseizoen met zijn rust en sportiviteit achter den rug en heeft het voetbalseizoen zijn intrede gedaan, of er dringen zich al weer rederen tot ergernis op, die een voetbalwedstrijd en zijn entourage meebrengen. Op Zondag 16 September opende ons eerste elftal het seizoen met...

Meer lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl