Op bezoek bij V.O.C.

Het is nu bijkans een kleine 20 jaar geleden, dat ik voor het laatst het genoegen had, tegen V.O.C. uit te komen. De tijd gaat snel en daarmede de veranderingen. Ook bij V.O.C. is dat al weer merkbaar, doch veranderingen in gunstigen zin. Van ’t veel besproken slechte terrein op Schiebroek is niets meer te bespeuren, integendeel, ik kwam op een tip-top eerste klas cricketgrond, gezellig clubhuis, keurige kleedkamers, alles even ruim, en een voorbeeldige regeling! Alles werd op tijd afgewerkt, de spelers luisterden schitterend op tijd naar de bel, waardoor het zeer talrijke publiek, dat opgekomen was om den strijd tegen de eerste Haagsche te volgen, niet te klagen had. Doch boven alles, ik vond er een prachtige zuiver aangelegd wicket, waarvan de H.C.C.-aanvoerder mij na afloop van de match verklaarde, dat alle spelers het wicket hoogst betrouwbaar bevonden hadden, zoodat ook deze ellende weder een eind genomen heeft en voor V.O.C. de gezellige dagen van weleer om op eigen grond te kunnen spelen, zijn aangebroken. Moge het voor V.O.C. voor cricket in Rotterdam en in Nederland een gunstig tijdperk inluiden.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl