Juniorenwedstrijden

Het V.O.C. A1-elftal.
Over het algemeen genomen kan ik tevreden zijn over de verrichtingen van het A1-elftal. Er was weleens een minder goede wedstrijd, maar de meesten werden toch goed gespeeld en als ik dan alle wedstrijden nog eens goed na, ga mag ik toch geen reden tot ontevredenheid hebben. Het elftal, dat haast alle wedstrijden met een volledige opstelling in het veld kwam, vormt thans een goed geheel en er zit ook een prettige geest in het elftal. Allen zijn enthousiast en vechten altijd voor de overwinning. De voorhoede was behalve in den wedstrijd tegen Feijenoord goed op dreef. W. Schut maakte de meeste doelpunten en wist in de wedstrijd tegen S.V.V. in de laatste 10 minuten nog de hattrick te verrichten. Verder had de voorhoede na de wedstrijd Excelsior een andere opstelling. H. Qué speelde n.l. rechtsbuiten, terwijl P. Vermeulen naar de linksbuiten verhuisde. Qué deed in  ’t begin nog wat onwennig, maar dat herstelde hij later. Hij is ontzettend snel en wanneer hij nog wat meer wedstrijdroutine heeft, zal hij één der beste krachten van het A1-elftal worden. De halflinie vormt met Hasselman aan het hoofd een goed geheel. T. van Eck is hier wel de zwakste. Vooral zijn wegwerken is nog wel voor verbetering vatbaar. De achterhoede kan ik niets anders dan lof toezwaaien. J. Scheffer en C. Nouse vormen een hecht backstel, dat flink van zich weet af te bijten en in laatste moeilijke situaties is er altijd nog Kapteyn, die vooral in de laatste 2 wedstrijden uitstekend werk verrichtte en ons voor een nederlaag behoedde. Nu nog iets over de wedstrijden zelf.

V.O.C. A1 – R.F.C.   1-1
Deze wedstrijd werd gespeeld met een invaller voor Kapteyn. Walbeek, die hem verving, deed in  ’t doel goed werk en kon er dan ook niets aan doen dat R.F.C. kort voor tijd gelijk maakte, nadat we eerst door Schut de leiding genomen hadden. Er werd deze wedstrijd niet zoo goed gespeeld, wat misschien ook wel  gedeeltelijk te wijten was aan het forsche spel van onze tegenstanders. Het ging heel wat beter in de wedstrijd

V.O.C. 1 – Excelsior       6-3
We spelen met sterken wind tegen. Toch weten we al dadelijk door een kopbal van Schut de leiding te nemen. Doch Excelsior neemt dan het spel over en we worden teruggedrongen.  De bal wordt wat te hoog gespeeld en Excelsior maakt in deze periode 2 goals, zoodat de rust met 2-1 achterstand ingaat. Na de rust gaat het beter en H. Verburg brengt de stand spoedig op 2-.2. Dan is Excelsior weer aan het woord en weet de leiding te hernemen. Dat is de onzen toch te gortig en er word dan ook goed gevoetbald. Schut is het weer, die de partijen op gelijke voet brengt. Van nu af aan is V.O.C. voortdurend sterker. Excelsior wordt geheel teruggedrongen.  P. Vermeulen weet dan de stand door twee kopballen één op een ,,through” van Hasselman en de andere uit een corner van K. Thieme op 5-3 te brengen. En als dan even voor het einde één van de Excelsior spelers hands maakt in ’t beruchte gebied, brengt Schut den stand op 6-3, waarmee het einde komt.

V.O.C. A1 – Neptunus    2-1
In deze wedstrijd heeft de voorhoede een wijziging ondergaan en ziet er v.l.n.r. als volgt uit: P. Vermeulen, H. Verburg, W. Schut, H. Qué, K. Thieme. Al dadelijk na het begin weet Schut uit een voorzet van links no. 1 in ‘t net te deponeeren. Daarna onderneemt Neptunus enkele aanvallen, waarbij onze achterhoede dikwijls moest ingrijpen. Over het algemeen gaat de strijd gelijk op. Voor rust komt echter geen verandering in de stand. Na de rust trekt V.O.C. dadelijk ten aanval en er worden enkele goede schoten ingezonden door Schut, Verburg en Qué. Deze laatste, die als debutant deze wedstrijd aardig speelde, maakte dan ook een goed doelpunt. Dan was Neptunus weer eens aan het woord en vooral de linkervleugel was gevaarlijk. T. van Eck had dan ook de grootste moeite  deze in bedwang te houden, waarbij hij gesteund werd door Scheffer en Hasselman. De achterhoede was ook in deze wedstrijd goed op dreef. Jammer dat Nouse kort voor het einde een vrije schop tegen zich kreeg, zoodat de einstand 2-1 werd.

Feijenoord – V.O.C. A1    1-0
Onze eerste uitwedstrijd heeft niet het gewenschte resultaat opgeleverd. Er werd vrij slap gespeeld.: vooral in de voorhoede wilde het niet vlotten. Feijenoord speelde een goede partij voetbal en heeft de overwinning volkomen verdiend. Voor de rust hadden we
Stand ,,Kleine Beetjes Fonds”
niets in te brengen en hebben we het aan de achterhoede te danken, dat we tot de rust de stand op 0-0 houden. Kapteyn was in deze wedstrijd uitstekend en heeft ons voor een grootere nederlaag behoed. Na de rust ging het iets beter, doch het wilde maar niet vlotten. Wel trachtte Hasselman dikwijls de voorhoede aan het werk zetten, maar het ging niet. Schut had een blessure aan zijn enkel en was veel minder beweeglijk dan anders. Toch bleef de stand nog steeds 0-0, dankzij de achterhoede en het verdedigend werk van de halflinie, tot kort voor het einde Kapteyn voor een onhoudbaar schot moest zwichten en we deze wedstrijd met 1-0 verloren.

V.O.C. A1 – S.V.V.   5-1
Wij hebben den toss gewonnen en spelen met wind tegen. Reeds spoedig weten we door de linksbuiten de leiding te nemen. Dan gaat de strijd verder gelijk op. Bij onze gasten is de linksbuiten de gevaarlijke man: hij zendt enkele harde schoten in waarvan één de lat deed trillen. Toch kwam er voor rust geen verandering in de stand. Na de rust geloofde V.O.C. het wel. We staan 1-0 voor, dus …. Maar toen maakte S.V.V. gelijk, zij werd zelfs sterker en wanneer Scheffer, Nouse en Kapteyn er niet waren geweest, was het zeker tot een nederlaag gekomen. Toen plotseling uit één van onze aanvallen de linksbuiten no. 2 in ’t net wist te schieten was de wedstrijd gewonnen, er kwam meer   leven in de ploeg en S.V.V. speelde ontmoedigd verder. In de laatste 10 minuten wist Schut nog 3 goals achter elkaar te maken, zoodat het einde met een 5-1 overwinning kwam. Gaat zoo voort, mannen  van het A1-elftal. We zijn op de goede weg.

Het V.O.C.  A2-elftal
Na den wedstrijd tegen Poseidon werd het slechte schieten van de voorhoede van A2 weer eens gedemonstreerd in den wedstrijd tegen U.S.C. Wel stond V.O.C. bij de rust met 1-0 voor door een tam schot van den middenvoor, maar hierna trad een algemeene inzinking in en wist de watervlugge voorhoede van de tegenpartij den stand op 2-1 te brengen, waarmee het einde kwam. Beter ging het echter tegen the Rising Hope: in deze wedstrijd maakte iedere voorhoedespeler een goal, terwijl de back van de tegenpartij er een in zijn eigen doel wist te werken. Het eind kwam met 7-1 in het voordeel van V.O.C. Dat in den wedstrijd tegen the Rising Hope de tegenpartij te zwak was geweest, bleek wel uit de wedstrijd tegen Neptunus. Verbazingwekkend was het, hoeveel kansen de voorhoede verknoeide, in het bijzonder de middenvoor, die zelfs een penalty miste. Bij Neptunus was hetzelfde geval, hier wist men echter een doelpunt uit een penalty te maken, zoodat V.O.C. met 1-0 verloor. Tegen R.F.C. ging het beter, maar hier maakte de achterhoede een paar blunders, wat V.O.C. de overwinning kostte. Ze verloor met 2-1. Eindelijk won het elftal echter en wel thuis tegen Steeds Hooger met 3-2: het lag hier vooral aan de tegenpartij, die onder elkaar ruzie maakte en zoodoende niets kon uitrichten. En alsof deze wedstrijd geholpen had, het A2-elftal won tegen Feijenoord met 6-0, door 2 doelpunten van den rechtsbuiten en 4 van den middenvoor, die hiermee zijn  schade inhaalde. In deze wedstrijd verscheen A2 met 2 nieuwe spelers, die beide zeer verdienstelijk speelden.  Over het geheel viel op te merken, dat de achterhoede zeer betrouwbaar was, de middenlinie aardig speelde, maar te veel achterbleef en de voorhoede leed aan de kwaal van slecht schieten, vooral in de eerste wedstrijden.

Neptunus B1 – V.O.C. B  12-1
Onze buitenspelers waren ditmaal twee invallers: v.d. Poel rechts en Verstraaten. In het begin waren de twee ploegen vrijwel tegen elkaar opgewassen. Muntenaar  hield een strafschop, die de rechtshalf veroorzaakt had. Even later werd P. v.d. Lans in het doelgebied gehaakt en Anton Nieuwenburg scoorde uit de strafschop, die daaruit volgde (0-1). Bij een aanval van Neptunus gaf de linksbuiten een voorzet, welke een tegenpunt veroorzaakte. Daarna gaf hij zelf even later Neptunus met een flink schot de leiding. Met de rust stonden we dus met  2-1 achter. Na de rust kwam Neptunus flink opzetten en onze achterhoede, die in het geheel niet tegen die zeer vlugge voorhoede opgewassen was, kon niet veel uitrichten. Zoodoende gingen de overige goals er vlug in, zoo nu en dan afgewisseld door een kleinen aanval van ons binnentrio.

V.O.C. B – H.D.V.S. B   3-0
Voor de rust waren de elftallen vrijwel tegen elkaar opgewassen en hoewel onze voorhoede telkens flink aanviel, kon zij geen doelpuntjes maken. Aanvoerder Nieuwenburg miste een strafschop, die hij te scherp wilde nemen. Na de rust kwam Hermes geweldig opzetten en Muntenaar kreeg het hard te verantwoorden. Doch dit duurde niet lang en weldra scoorde Fonteyn  uit een doorloopbal. Daarna schoot v.d. Lans nog een keer in het net (2-0). Even voor het einde schiet v.d. Lans nog eens keihard: de keeper kon den bal niet voldoende wegwerken en v.d. Wolf benutte de gemakkelijke kans (3-0).

Germinal B – V.O.C. B    1-1
In het begin vlotte het niet erg, daar het veld niet al te vlak en de bal niet al te zwaar was. Hierdoor kwam de rust met blanken stand. Daarna kwam Germinal opzetten en hoewel onze achterhoede zeer verdienstelijk werk deed, kon ze een schot van den middenvoor niet verhinderen en de keeper moest visschen.  Na deze goal zitten de onzen er goed op en heel V.O.C. zit voor het doel van de tegenpartij, zelfs de linksback  beproeft er zijn krachten. En na een paar gevaarlijke tegenaanvallen krijgt Tonny Fonteyn den bal en schiet met een boogje in den bovenhoek (1-1). Daarna kreeg onze voorhoede weer den bal, doch net ging het fluitje en dus hadden wij het niet verder kunnen brengen dan een gelijk spel.

V.O.C. B – ’t Noorden B  2-0
Dit was de eerste wedstrijd, dien we volledig speelden. De rust kwam met 0-0, nadat v. Aalst  een kans gemist had. Als we weer opnieuw beginnen, krijgt P. v.d. Lans een bal van rechts en geeft den keeper het nakijken. Ons backstel speelde heel goed en Muntenaar onderschepte een keer een zeer moeilijken bal. Na een paar vergeefsche aanvallen forceerde de voorhoede een corner en v.d. Lans kopte den bal schitterend in het net. Nu was het gauw afgeloopen en zoo eindigde onze derde wedstrijd met 2-0.

Wilt ge V.O.C.’ers ontmoeten? Bij C.N.A. LOOS zult ge ze altijd vinden DAAR IS ONZE PLAATS VAN SAMENKOMST

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl