Het seizoen 1932

Oudergewoonte willen wij in ons eigen clubblad weer een overzicht geven van onze prestaties op cricketgebied gedurende het afgeloopen seizoen. Konden wij het vorig jaar getuigen van een zeer geslaagd seizoen, daar wij toen voor de eerste maal de tweede plaats bereikten, dit jaar zagen wij kans het zoo ver te brengen, dat wij nog een plaatsje hooger kwamen, zoodat wij ons dus kampioen mogen noemen.

Wel slaagde het tweede elftal van de groote Haagsche erin door een welverdiende overwinning in den laatsten wedstrijd met ons gelijk te komen en bezetten wij dus samen de eerste plaats, zoodat er voor volgend seizoen nog wat hoogers te bereiken valt, doch reeds het feit dat we het zoover gebracht hebben, is toch wel reden tot groote voldoening. Wel niemand zal willen beweren, dat ons kampioenschap niet verdiend is, van alle eerste klassers behaalden wij het grootste aantal overwinningen, terwijl wij slechts éénmaal er niet in slaagden te winnen. De H.C.C. II leed ook slechts één nederlaag, doch was tegen V.R.A. ook in de minderheid, hoewel zij erin slaagde een nederlaag te voorkomen. Beide verenigingen behaalden een extra punt, dat niet veel voldoening heeft gegeven, wij door het opgeven van V.V.V., de Haagsche door een wedstrijd tegen P.W. Is ons seizoen over ’t algemeen genomen dus iets beter geweest, de H.C.C. II slaagde erin ons onze eenige nederlaag toe te brengen, zoodat het billijk is, dat we het kampioenschap moeten deelen.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl