Arie.

Het is niet onze gewoonte in ons clubblad verslagen te geven van internationale wedstrijden. Toch willen wij eenige woorden wijden aan den wedstrijd van ons Nederlandsch elftal tegen de M.C.C. Niet zoozeer om het schitterende slot, waarbij onze nationale ploeg door 135 runs in 45 minuten te scoren een vrijwel zekere draw in een negen wickets overwinning wist om te tooveren, als wel om het belangrijke aandeel, dat onze bowler Arie Terwiel in deze victorie heeft gehad. In den eersten innings waren het Arie en Max Jansen, die er het meeste toe bijdroegen, dat het sterke M.C.C.-elftal voor 97 runs aan den kant zat. Arie had met 3 voor 23 uitstekende cijfers, vooral als men weet dat zijn drie slachtoffers Wykes, Brooke en Hadingham waren, de eerste drie batsmen der Engelschen. In den tweeden innings bowlde Arie niet minder dan 32 overs, waarin hij 6 wickets voor 65 runs wist te veroveren. Deze cijfers zouden nog heel wat fraaier zijn geweest (ongeveer 7 voor 40) indien de wicketkeeper, niet een vrij gemakkelijke vang op Arie’s bowlen gemist had. In dezen innings was Arie de eenige bowler, waarvoor de Engelschen ontzag hadden, zonder hem had de M.C.C. waarschijnlijk gemakkelijk een nederlaag weten te voorkomen. Alle hulde dus aan Arie voor de wijze waarop hij V.O.C. vertegenwoordigd heeft. In het Engelsche weekblad “Cricket”dat onder redactie van den beroemde “Plum” Warner staat komt een overzicht voor van den M.C.C. toer naar Holland. Over Arie schrijven ze: “He has a beautiful action and is a naturally fine bowler”.  

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl