1960/1964

1960: Officiële opening door prinses Beatrix van de Euromast te Rotterdam.
1961: De Amerikaanse president John F. Kennedy kondigt aan dat tegen het einde van het decennium een Amerikaan op de maan zal lopen en veilig terugkeren.

1962: Nelson Mandela wordt gearresteerd.
1963:
De Elfstedentocht van deze winter is legendarisch vanwege de barre omstandigheden en wordt gewonnen door Reinier Paping.
1964: The Beatles treden op in de veilinghallen te Blokker.

1960

Officiële opening door prinses Beatrix van de Euromast te Rotterdam

De nieuwjaarsreceptie

Een vermoeid, doch fris gewassen gezelschap kwam op 1 januari in ons trotse clubgebouw tezamen, om elkaar de beste wensen te schudden. Ofschoon wij verheugd waren ook ditmaal weer de trouwe V.O.C.-ers te ontmoeten, hadden ...

verder lezen

40 jaar 'Voor onze club'

Maart was het 40 jaar geleden , dat ons orgaan het levenslicht aanschouwde. Wij staan hier een ogenblik bij stil, omdat het aantal jaren een veelvoud van 10 is. Wij achten het uiteraard geen aanleiding tot feestelijk- of uitbundigheden, die ...

Meer lezen
1961

De Amerikaanse president John F. Kennedy kondigt aan dat tegen het einde van het decennium een Amerikaan op de maan zal lopen en veilig terugkeren.

B1 en B2 kampioen

Ter gelegenheid van dit feit werd er op dinsdag 4 juli een feestavond gehouden in “House of Lords”. Iedere B. junior, die tenminste eenmaal had gespeeld voor B1 of B2 of die tenminste eenmaal reserve voor deze elftallen was geweest, was uitgenodigd. Ook de junior-commissie...

verder lezen
1962

Nelson Mandela wordt gearresteerd.

Lou Stenger 75 jaar

Het is nu wel reeds een zevental jaren geleden, dat wij ons tot Lou Stenger richtten en hem vroegen voor het gedenkboek bij het zestig jarig bestaan de geschiedenis van onze club te willen schrijven. Hij was daartoe onmiddellijk bereid. En de wijze waarop hij dat heeft gedaan is voor een belangrijk deel de oorzaak van het succes, dat wij  met dit boek mogen oogsten...

verder lezen
1963

De Elfstedentocht van deze winter is legendarisch vanwege de barre omstandigheden en wordt gewonnen door Reinier Paping.

Herinneringen bij het 60 jarig bestaan der Combinatie

Nu ik mij aan het schrijven zet van een kort persoonlijk woord in verband met het heuglijke feit, dat het de 1e januari van ’t komende jaar zestig jaar geleden zal zijn, dat Volharding en Olympia combineerden tot ons aller goede V.O.C., kwamen de vele herinneringen in mij naar boven, zowel blijde als weemoedige.

verder lezen

Voetbalgeschiedenis voor de Voetbaljeugd

Nu Koning Winter Koning voetbal op alle fronten heeft verslagen, is er een goede gelegenheid om wat aan “voetbalgeschiedenis” te doen, te meer, daar wij niet alleen in juniorenverband, zoals op het toernooi “De Acht” en op andere toernooien, maar binnenkort ook in...

verder lezen

Reveil

Het is dit jaar de vijfentwintigste keer, dat het Tournooi “DeAcht” de jeugdige voetballers van 8 oude verenigingen, een prettige dag bezorgt door telkenjare met veel animo en jeugdige verve gespeelde voetbalwedstrijden...

verder lezen
1964

The Beatles treden op in de veilinghallen te Blokker.

Onze ambassadeur

Met het scoren van zijn 89e run passeerde Wally op 15 augustus jl. in de wedstrijd van het Nederlands XI tegen de Free Foresters het totaal van Mr. H. van Manen, die met 13.573 runs het record op zijn naam had staan. Deze prachtige...

verder lezen

Our Gang (1)

In de maand januari overleed de heer G. Smits, in leven competitie leider van de junior-afdeling van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Wij en ongetwijfeld alle zusterverenigingen in deze afdeling zullen hem blijven gedenken als de man, die met...

Meer lezen

Our Gang (2)

Dit nummer levert het bewijs dat het de redactie is gelukt een nieuwe medewerker aan te trekken, die met vaardige pen bepaalde situaties zeer raak weet te schetsen. Het grote voordeel daarvan is bovendien dat deze schetsen op een ...

Meer lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl