Our Gang (1)

In de maand januari overleed de heer G. Smits, in leven competitie leider van de junior-afdeling van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Wij en ongetwijfeld alle zusterverenigingen in deze afdeling zullen hem blijven gedenken als de man, die met grote ambitie zeer veel werk in het belang van onze juniores heeft verzet en die steeds bereid was om met het juiste begrip ook soms moeilijke zaken op een prettige wijze tot een eenvoudige oplossing te brengen.

Van Jan Faasse, maar ook van Henny and (het vorige jaar was het nog gewoon ‘en’) Leo Zimmerman-Lindeboom uit Australië ontvingen wij goede wensen bij de intrede van het nieuwe jaar.

Henk Smits en zijn vrouw maakten ons deelgenoot van hun vreugde bij de geboorte van hun zoon Robert Gijsbert Johan op 26 januari. Wij zijn blij met hen en van harte! Tot R.G.J., tot over een jaar of acht!

Jaap van der Kuil slaagde in Delft voor zijn ingenieursexamen en draagt thans ’s Konings wapenrok, K.I.M. in Den Helder.

Bob Franke slaagde, eveneens in Delft, voor zijn candidaats-examen Werktuigbouwkunde en Terpstra G.A. zond ons een adreswijziging met de aanduiding ‘arts’. Al deze knappe V.O.C.-ers van harte gelukgewenst met hun succes!

Wally van Weelde werd tot batsman van het jaar 1963 uitgeroepen met een hoogste score van 80, een totaal van 630 en een gemiddelde van 45 runs en dat was dus maar weer zeer knap werk. O.h.g.

Joke Korpershoek en Arnold Th. J. van Meenen deelden ons mede, dat zij op 28 februari a.s. in het huwelijk zullen treden. Dit zal worden voltrokken in het Raadhuis Hillegersberg om 14.30 uur.

Zij, die het jonge paar willen gelukwensen, doen verstandig om even plaats en uur van de receptie te noteren – Park Hotel, Westersingel 70 van 16.30 tot 18.00 uur – want het echtpaar van Meenen gaat zich daarna in den Helder vestigen. Toekomstig adres Schoolstraat 25. Wij wensen hen alvast van deze plaats heel veel geluk.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl