B1 en B2 kampioen

Ter gelegenheid van dit feit werd er op dinsdag 4 juli een feestavond gehouden in “House of Lords”. Iedere B. junior, die tenminste eenmaal had gespeeld voor B1 of B2 of die tenminste eenmaal reserve voor deze elftallen was geweest, was uitgenodigd. Ook de junior-commissie en  de leiders van beide elftallen waren uitgenodigd. Helaas moesten enkelen, waaronder de heren van de Roer en Schnitker verstek laten gaan. Vele jongens waren zonder meisje gekomen, alhoewel bij de uitnodiging uitdrukkelijk was verzocht een meisje mee te brengen.

Organisator Ton Bakker wist echter door het voeren van vele telefoongesprekken het tekort aan meisjes weg te werken. De Heren Cornelis, Huizinga en de Widt hadden hun echtgenoten meegebracht. Dit oefende een zekere aantrekkingskracht uit op de jongelui, want na de voortreffelijke openingsspeech van Ton begon een stormloop op bovengenoemde dames. Ook mevrouw Splunter werd hierin betrokken. Ton Bakker, Ton Meerman en Jan Huizinga bleken de gelukkigen (Mevrouw de Widt was op dat moment nog niet aanwezig). De muziek was niet al te best van kwaliteit, maar dat vermocht de pret niet verminderen. De lieden, die zin hadden geld uit te geven, kregen geen kans, want liefst 2x werd er ’n rondje gegeven.

De stemming was er direct goed in en op een gegeven moment was iedereen bezig met een boerendans. De heer Diederik uitte namens de junior-commissie in een korte , maar krachtige speech de waardering over de behaald resultaten en drukte ons op het hart te trachten het volgende jaar deze prestaties te herhalen. Kort daarna richtte hij nogmaals het woord tot ons, op aandringen van de heer Huizinga, doch nu echter alleen om namens de junior-commissie een drankje aan te bieden. Ton beantwoordde deze speeches vlot en bedankt o.m. voor de komst van de junior-commissie en voor de ondervonden steun van ’t echtpaar Splunter.

Bij de spelletjes bleek Frans van Steenbergen de beste, want hij was het handigst met het openvouwen van kranten etc.. De avond vloog om en om half 12 kwam het einde van een volkomen geslaagd feest, dat door Ton met een kort dankwoord aan allen, die toestemming en medewerking hadden verleend, werd besloten.

Junior-commissie en Hr. Splunter, wij sluiten ons hierbij aan en danken U nogmaals voor uw medewerking aan ’t slagen van ons feest.

“KAMPIOENEN”  

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl