Our Gang (2)

Dit nummer levert het bewijs dat het de redactie is gelukt een nieuwe medewerker aan te trekken, die met vaardige pen bepaalde situaties zeer raak weet te schetsen. Het grote voordeel daarvan is bovendien dat deze schetsen op een electronisch stencil kunnen worden overgebracht, zonder eerst een schrijfmachine te passeren. Wij hopen dat collega Braams nog vele caricaturale bijdragen zal leveren, te meer daar wij ervan overtuigd dat ons verenigingsleven hem stof te over kan leveren. Wij denken in dit verband bv. aan de maandagavond…… Voor niet ingewijden, de heer Braams heeft al heel wat op zijn VOC-geweten. Bv. de mooie decors, die de laatste jaren ons clubhuis sieren tijdens de O & O avonden. Voorts pleegt hij zondagsmorgens in hele lage elftallen uit onmogelijke hoeken onnoemelijk harde schoten in uiterste hoeken te doen belanden. Collega Cornelis heeft hem ontdekt op beide terreinen, vandaar B’s medewerking aan het clubblad en aan hogere elftallen dan waarmede hij tot nu toe werd verwend.

Collega Braams zag bv. voor U Freddy Erdtsieck op Zondagochtend in de wie strompelen en volgde hem naar ‘de Pil’.

Freddy volgde ’t advies op, werd tijdens zijn opname door zijn ploeggenoten niet vergeten en verzocht daarom opname van het volgende:

“Gaarne wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling die ik bij mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ondervinden. Inzonderheid de spelers van het zevende voor de prachtige fruitmand.”

Hoewel nog niet actief binnen de lijnen, gelukkig toch wel weer daar net buiten zoals bv. op het “Diepputtoernooi” als leider.

Johan van Soest was zo ongelukkig tegen RFC zijn been te breken. Ook met hem gaat het gelukkig goed vooruit en we hopen hem in het komende seizoen weer fit and well aan de slag te zien.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl