Voetbalgeschiedenis voor de Voetbaljeugd.

Nu Koning Winter Koning voetbal op alle fronten heeft verslagen, is er een goede gelegenheid om wat aan “voetbalgeschiedenis” te doen, te meer, daar wij niet alleen in juniorenverband, zoals op het toernooi “De Acht” en op andere toernooien, maar binnenkort ook in seniorverband de vriendschapsbanden met de andere oude verenigingen weer wat nauwer gaan aanhalen (zie ook Nieuwjaarsoverpeinzing op pag. 34 in dit nummer).

Zoals de meesten van jullie weten – althans behoren te weten! – was het Pim Mulier, die in 1879 het voetbalspel in ons land importeerde – om een woord uit deze tijd te gebruiken – en met zijn kornuiten H.F.C. – sinds 1959 De Koninklijke H.F.C. – oprichtte.

De H is van Haarlemse, de F van Football en de C uiteraard van Club. Chauvinisten maakten er later Hollands Fijnste Combinatie van en de Oud-Internationals jl. Nieuwjaarsdag gehakt, maar dat slaat in beide gevallen natuurlijk alleen op het 1e elftal van H.F.C. en niet op de gehele vereniging. Toch is H.F.C. niet de oudste club in ons land. Dat is n.l. U.D., die als cricket club al in oktober 1875 werd opgericht.

Als de H van H.F.C. nu Haarlemse betekent, dan zal U.D. wel…….. lekker mis! U.D. is niet de afkorting van Uit Deventer, maar van de Latijnse spreuk Utile Dulci hetgeen wil zeggen “Het nuttige met het aangename verenigen”. Nu, wie de jongens Uit Deventer kent weet, dat zij dit al ruim 87 jaar lang Uitstekend Doen.

De clubs uit die tijd werden vrijwel zonder uitzondering opgericht door gymnasium en H.B.S.-leerlingen. Daarom dragen de verenigingen uit die dagen ook zo vaak Latijnse namen of de naam van een godheid uit de Griekse mythologie. Robur et Velocitas, Alcmaria Victrix, Unitas, Hercules, Hermes, Achilles, Olympia, enz.

Vele van die jongensclubjes verdwenen weer; anderen smolten samen, zoals b.v. Volharding en Olympia, en voegden de beide eerste letters van die clubnamen samen met de C van combinatie. Zo ontstond op 1 januari 1904 V.O.C., in Leiden A.S.C. (Ajax - Sportman Combinatie) in Sneek L.S.C., in Nijmegen N.E.C. in Zwolle P.E.C. en zo nog vele andere combinaties in den lande. Van de talloze verenigingen in de vorige eeuw opgericht, zijn er nog ongeveer 40 springlevend. Hiervan zijn er 10 het amateurisme ontrouw geworden. Van de overige spelen er nog 27 in de K.N.V.B. en enkelen zijn, hopelijk slechts tijdelijk, ondergedoken in dat wat nu de afdelingen van de K.N.V.B. genoemd wordt, maar vroeger de Rotterdamse, de Amsterdamse, de Gelderse, de Utrechtse enz. Voetbal Bond heette.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl