Onze ambassadeur

Met het scoren van zijn 89e run passeerde Wally op 15 augustus jl. in de wedstrijd van het Nederlands XI tegen de Free Foresters het totaal van Mr. H. van Manen, die met 13.573 runs het record op zijn naam had staan. Deze prachtige innings werd na 130 minuten pas gesloten toen hij voor 104 door Woodhouse op Ainsworth werd uitgevangen. Met deze prachtige century, met grote zelfbeheersing gescoord, zette hij tevens ’t reeds op zijn naam staande record voor het grootste aantal centuries nog iets scherper. Deze verrichtingen brachten Wally aan de top van het vaderlandse cricket. Na alle aandacht in pers,  radio en tv aan deze unieke prestatie besteed, willen wij gaarne geheel in de geest van Wally handelen en volstaan met deze mededeling onder ’t aanbieden van onze gelukwensen namens heel V.O.C. en dan door gaan met gewoon een beetje trots te zijn op zo’n lid die voor V.O.C. veel meer betekent, want wie activeerde de ouderen onder ons om aan ’n tweede jeugd te beginnen door bat en bal ter hand te nemen en wie gaf mede de stoot die tot de huidige bloei van onze jeugdafdeling leidde? Wally van Weelde! Wij besluiten dan ook gaarne met ’t citeren van enkele regels uit de N.R.C. van 17 augustus jl., waar o.m. stond geschreven:

“Van Weelde heeft enkele prachtige records op zijn naam gebracht, maar zijn grootste verdienste is toch wel, dat hij jarenlang vrijwel ’n niet te evenaren propagandist en ambassadeur voor de “koning der spelen” is geweest.”

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl