1925/1929

1925: Op een deels onverhard circuit bij Rolde wordt de eerste TT van Assen verreden, georganiseerd door de Motorclub Assen en omstreken. De 500cc-motoren halen een gemiddelde snelheid van 90 km/h.
1926: De tot nog toe langste Ronde van Frankrijk ooit (5745 km) gaat van start.

1927: Medio januari wordt begonnen met de aanleg van de Afsluitdijk.
1928:
In New York wordt voor het eerst een 'sprekende' film vertoond: The Singing Fool.
1929: De eerste strip van Kuifje verschijnt.

1926

De tot nog toe langste Ronde van Frankrijk ooit (5745 km) gaat van start.

De Journalist

Neen, laten wij elkaar van het begin af aan goed begrijpen, ik zal het heelemaal niet hebben over die schrijvers, verbonden aan dag- en weekbladen, wier vak het nu eenmaal is, met perskaart en bloc-note en vulpenhouder rond te dwalen door de stad, om te schrijven...

Verder lezen

Last-not-least

'Last-not-least' de Athletiek, het stiefzusje van de in onze vereeniging beoefende takken van sport. Hoewel V.O.C. ook vroeger zelden of nooit op wedstrijden vertegenwoordigd was, werd de athletiek gedurende de jaren aan de Pelgrimstraat en de eerste jaren aan den...

Verder lezen

PITMOP

Lag het aan het de keur-Commissie
Of den l angen cricket-tijd,     
Iets te weinig enthousiasme
Of aan ongeoefendheid ?
Zeker mag geen zorgeloosheid
Meer bij V.O.C. bestaan
Op den weg - voor zelfbehoud al -
Moet zij wakker voorwaarts gaan.
Waakt ! Voorlieden van ons V.O.C.
En . . . . geen dutje op de bok!

1927

Medio januari wordt begonnen met de aanleg van de Afsluitdijk.

De aanvoerder

Van de sportieve ernst, van het weten en kunnen van den aanvoerder hangt dikwijls het succes van een elftal af. Velen nemen het aanvoerderschap aan, zonder te weten welke verantwoordelijkheid en last zij op zich hebben...

verder lezen

De Cricket-coach.

Hoewel onze cricket-coach reeds eenige malen op ons veld is geweest, is het misschien niet geheel en al overbodig eenige woorden te schrijven over deze, voor onze cricketbewegingzoo belangrijke gebeurtenis. In de eerste plaats mag...

verder lezen

Principes en Consequenties.

Ongetwijfeld zullen vele roodzwart-gezinden weleens naar de tegenwoordige V.O.C.-voetbalmalaise gezocht en wellicht ook voor zichzelf vastgesteld hebben. Zoo ook ik, en aangezien een en ander misschien van nut en tot aansporing...

Meer lezen
1928

In New York wordt voor het eerst een 'sprekende' film vertoond: The Singing Fool.

Onze eerste buitenlandsche cricket wedstrijd

Op 15 Juli is dan onze eerste buitenlandsche cricket wedstrijd gespeeld, en wel tegen de Brussels British Sports Club. Iedereen zal het wel met me eens zijn dat het een prettig...

Meer lezen

Intieme bijeenkomst op Zondag 14 October a.s.

Het is een verheugend feit, dat de degradatie van ons eerste voetbalelftal den clubgeest ten goede is gekomen. Het is in den laatsten tijd wel duidelijk gebleken, dat het clubverband momenteel hechter is dan het sedert langen tijd is geweest. Wij hebben gemeend door het organiseeren eener intieme bijeenkomst dezen band nog te moeten versterken.

Te dien einde roepen wij de leden met...

Meer lezen

Alarm

Doordat Velox en V.S.V. elkander 2 punten hebben afgesnoept, hebben wij weer een kans gekregen ons te rehabiliteeren. Nog twee wedstrijden hebben wij in deze competitie te spelen en die twee wedstrijden MOETEN...

Meer lezen
1929

De eerste strip van Kuifje verschijnt.

Wat zullen de volgende 25 jaren onze vereeniging brengen?

Wij hoorden het meermalen in de laatste jaren zachtjes mompelen, wij hoorden het hardop verkondigen, toen in het voorjaar van 1928 vaststond, dat V.O.C.’s 1e elftal niet meer in de 1e klasse zou spelen: ,,Je zult het zien, dat V.O.C. nu steeds lager gaat dalen en tenslotte zal verdwijnen”. Dat waren stemmen van de te gauw ontmoedigden en van de eenzijdigen,...

verder lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl