Principes en consequenties

Ongetwijfeld zullen vele roodzwart-gezinden weleens naar de tegenwoordige V.O.C.-voetbalmalaise gezocht en wellicht ook voor zichzelf vastgesteld hebben. Zoo ook ik, en aangezien een en ander misschien van nut en tot aansporing van meer deskundigen kan zijn geef ik mijn bescheiden meening maar eens zwart op wit.

Hoofdoorzaak lijkt mij het principieel zuiver voor het genoegen beoefenen van de sport en speciaal die van voetbal door V.O.C. Men zal het met mij eens zijn dat, gezien de goede wil en het enthousiasme de reden van de depressie niet aan de spelers zelf, doch veeleer aan de onvoldoende oefening – voor tegenwoordig althans – te wijten is. Geboren voetbalsterren die reeds bijna zonder oefening op “peil” kunnen blijven zijn nu eenmaal zeldzaam en derhalve moet meerdere oefening het tekort aanvullen.

V.O.C.’s principe legt de spelers echter geen verplichting hiertoe op en derhalve hangt de beoefening af van den beschikbaren “vrijen” tijd.... en die kan m.i. bij V.O.C. zonder inbreuk op den “maatschappelijken” tijd, worden uitgebreid.

Emersen zegt: “There is no way to success but to take off your coat and work all day and every day” en heeft hier ongetwijfeld het staag beoefenen van één taak bedoeld. Wil V.O.C. dus op voetbalgebied ter bescherming van haar bestaan vooruit dan moet dit dus, naar thans blijkt, door meerdere oefening, meer tijd, en die kan niet anders dan, hoewel jammer, ten koste van het cricketspel, verkregen worden.

Andere eersteklassers oefenen tegenwoordig bijna zonder uitzondering den geheelen zomer lang en serieus en ik geloof daarom dat V.O.C. door z’n witte kleeding op voetbalgebied achter raakt en alleen door het achter stellen hiervan verbetering kan brengen.

Voor vrienden in den nood
Dit woordje – tot nut?
Beter ten halve gekeerd
Als geheel in de put!

PITMOP.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl