Onze eerste buitenlandsche cricket wedstrijd

Op 15 Juli is dan onze eerste buitenlandsche cricket wedstrijd gespeeld, en wel tegen de Brussels British Sports Club. Iedereen zal het wel met me eens zijn dat het een prettig uitstapje en een prettige wedstrijd is geweest. Zaterdag vertrok het gezelschap met den middagtrein en niettegenstaande de warmte was de stemming er direct in. Erg dorstig, maar overigens in puike conditie, kwamen we eindelijk in het kleine Parijs aan, waar Gijs Stenger een pracht stel kamers had gereserveerd, vooral voor Muis, die tot ieders genoegen weer eens van de partij was. Achteraf is gebleken dat die prachtkamer eigenlijk niet voor hem was, maar dat was de schuld van den hotelportier die erg slecht Fransch verstond. Maar met het oog op zijn wederoptreden zou hij receptie houden, dus het kwam goed van pas. Erg lang duurde het vóór East per auto aankwam, en toen hij heerlijk opgefrischt beneden kwam, was Theo Dubru den hongersdood nabij. Toen daar het noodige voor gedaan was hebben we nog een poosje in het Bois de la Cambre gezeten en zijn toen vroeg naar bed gegaan, behoudens dan de receptie van Muis, waar hij vele spontane en hartelijke gelukwenschen te hooren kreeg.

De Zondagmorgen kwam met prachtig weer en al vroeg waren we op het veld van de Racing Club de Bruxelles. Gijs Stenger en Jo van der Wolf speelden met ons mee, terwijl Freek Leeman, speciaal met het oog op zijn bowlen, voor zijn tegenwoordige club speelde. Er was nog al wat oponthoud doordat er athletiekoefeningen op het veld werden gehouden en dat gaf ons de gelegenheid de inrichting van de club eens te bekijken. Terrasvormig tegen een heuvel gebouwd liggen de tennisvelden daar prachtig en alles bijzonder smaakvol met rozen en andere bloemen beplant. Het voetbalveld, dat onze gastheeren dit jaar voor het eerst in huur hebben gedurende den zomer, was niet het allerbeste wat een cricketter verlangt, maar daarentegen bleek het wicket, dat door hen zelf in orde gemaakt was, heel goed te zijn. Ofschoon we dat vooruit wisten, was het toch jammer dat onze gastheeren vrij onvolledig uitkwamen, daar verschillende der beste spelers dien dag voor het Belgisch elftal uitkwamen, dat een wedstrijd tegen Frankrijk speelde. Wij gaan eerst fielden, waar we met het oog op de warme ’s middags gelukkig mee waren. Wat een genot om Muis en East samen te zien bowlen, precies eender als zooveel jaren terug. De eerste wickets bieden nogal wat tegenstand, maar veel vrijheid kunnen de batslui zich toch niet veroorloven. Muis gnuifde van plezier toen hij Freek door East in de slips gevangen kreeg, en zijn oorlogskreet weerklonk over het veld. Op waarlijk meesterlijke wijze zette Muis zijn veld uit, hij was in één woord niet te spelen. Het totaal onzer gastheeren wordt ongeveer 150 en de onzen blijken het bowlen genoeg meester te zijn om dit totaal te passeeren. Eerst houden Tommy en Frans geruimen tijd stand en de runs komen aantrekkelijk snel, totdat de Belgische aanvoerder tot ieders schrik Freek aanzet die met zijn eerste bal Frans al gevangen kreeg. Ook Dodie slaat er flink op los en de gebroeders hebben onze naam hoog gehouden door op keurige wijze 88 (Dodie) en 72 (Tommy) te maken. De 200 was al op toen East als laatste man was ingegaan om de anderen een kans te geven. Jammer dat het toen net tijd was en hij niet uit bleef zonder een paar ouderwetsche zessen te slaan waar iedereen naar verlangde. Om 7 uur moesten we weer op den trein zoodat de terugtocht nogal in de haast moest gebeuren. Laten we hopen dat we het volgend jaar dien wedstrijd weer eens zullen spelen. KINSPRIT.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl