Wat zullen de volgende 25 jaren onze vereeniging brengen?

Wij hoorden het meermalen in de laatste jaren zachtjes mompelen, wij hoorden het hardop verkondigen, toen in het voorjaar van 1928 vaststond, dat V.O.C.’s 1e elftal niet meer in de 1e klasse zou spelen: ,,Je zult het zien, dat V.O.C. nu steeds lager gaat dalen en tenslotte zal verdwijnen”. Dat waren stemmen van de te gauw ontmoedigden en van de eenzijdigen, die meenen, dat het succes van het 1e eltfal de waarde van de vereeniging bepaald. Er volgde dan verder: ,,het bestuur van V.O.C. gaat niet mee met zijn tijd”. Dit was dan als een verwijt bedoeld aan de bestuurderen van V.O.C., als zouden zij slaperig den ouden weg gaan en niet letten op de teekenen des tijds.

Inderdaad, wij hebben den ouden weg steeds bewandeld, maar welbewust. Wij hebben gewild, dat de eenvoud, die meer dan dertig jaar geleden door onze jongelui werd betracht, op diezelfde wijze door de leden van nu zou worden toegepast. Wij wilden, dat de oude geest van vriendschap in onze vereeniging ons krachtigste houvast zou blijven en dat wij daardoor, en niet door maatregelen, waardoor die in gevaar werd gebracht, onzen weg door de voetbalwereld zouden vinden. Wij wilden, dat onze vereeniging bleef, zooals zij steeds was, bescheiden en sterk door innerlijke banden en wars van uiterlijkheden. Zal nu, door het toepassen van deze beginselen, de komende periode voor onze vereeniging er een van bloei zijn? Ik meen zeer zeker: Ja!

Er is een belangrijke factor, die hiertoe zal bijdragen. Werkelijkheid is geworden, wat ik vóór 10 jaar, bij ons 15-jarig jubileum als een heuglijk toekomstbeeld aangaf: Wij zijn eigenaar van ons speelterrein. Aan de herhaalde verhuizingen: Schuttersveld-Pelgrimstraat-Schieweg-Kleiweg is een einde gekomen. Ons terrein zal binnen afzienbaren tijd in bebouwde streken liggen en dan nog beter dan nu uit Rotterdam’s centrum zijn te bereiken. Het aantal werkende leden is zelfs in ons degradatie-jaar flink toegenomen. De adspiranten- en juniorsafdeeling groeit. Zijn deze feiten niet veelbelovend voor de toekomst van onze vereeniging? Zouden wij daardoor niet in staat zijn onze plaats in de voetbalmaatschappij eervol in te nemen? Ongetwijfeld immers!

Makkers, oud en jong, gij ouderen, die al veel gedaan hebt voor onze vereeniging en vooral gij jongeren, aan wien de toekomst is, laat dit jubileum bovenal toonen, dat de oude geest van vriendschap en van krachtige toewijding voor de vereeniging nog vaardig is over onze leden!

Jong V.O.C. neemt nu ’t besluit,
Het zal je vast wel lukken.
Ga, nu stilzwijgend en vol moed
De voetsporen der oudren drukken.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl