Last-not-least

'Last-not-least' de Athletiek, het stiefzusje van de in onze vereeniging beoefende takken van sport. Hoewel V.O.C. ook vroeger zelden of nooit op wedstrijden vertegenwoordigd was, werd de athletiek gedurende de jaren aan de Pelgrimstraat en de eerste jaren aan den Schieweg vrij veel beoefend. Wie herinnert zich niet de onderlinge wedstrijden, waaraan een ieder, die maar wat lopen of springen kan, meedeed, en waarop verschillende onzer ouderen lauweren oogstten.

Langzamerhand verflauwde de animo, misschien voor een groot gedeelte het gevolg van de beoefening van andere zomersporten door onze leden. In 1921 een opflikkering, dankzij het enthousiaste voorbeeld van Leo Dulfer. Maar ondanks lofwaardige pogingen van andere  voorstanders der athletiek werd de beoefening hoe langer hoe minder.  Thans is er frisch bloed in onze vereeniging gekomen. Wij hebben eenige nieuwe leden gekregen, die hoofdzakelijk lid zijn geworden om athletiek te beoefenen, die tot een klasse behooren, dat zij V.O.C. met succes  op wedstrijden kunnen vertegenwoordigen, misschien zelfs op de a.s. Olympiade te Amsterdam, maar die op het oogenbljk hun heil nog ergens anders zoeken bij gebrek aan animo onder onze tegenwoordige leden, waaronder verscheidene krachten schuilen. Het is daarom, dat wij bij al onze leden vanaf deze plaats ten zeerste erop aandringen aan het hierbovenbedoelde verzoek van het bestuur om op Dinsdag 8 juni a.s. op het veld te verschijnen, te voldoen.

DE REDACTIE.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl