Alarm

Doordat Velox en V.S.V. elkander 2 punten hebben afgesnoept, hebben wij weer een kans gekregen ons te rehabiliteeren. Nog twee wedstrijden hebben wij in deze competitie te spelen en die twee wedstrijden MOETEN door V.O.C. gewonnen worden. Dan staan alle drie clubs op 4 punten en zal een halve competitie op onzijdig terrein noodzakelijk worden. Wij mogen dan ook geen enkel punt meer verliezen. V.O.C.’ers te wapen! Morgen moeten wij ons ten tweede male tegen Velox meten. Die strijd zal zwaar zijn maar hij kan gewonnen worden. Spelers van het eerste elftal, op U is de hoop en het vertrouwen van heel de vereeniging en van zoo onnoemlijk velen daarbuiten thans gevestigd. Toont, dat de beide eerste nederlagen een geheel onjuiste uitdrukking gaven van Uw kracht en Uw kunnen, spant U tot het alleruiterste in en speelt met den vasten wil tot overwinnen. De beide resteerende wedstrijden tegen Velox en V.S.V. moeten en kunnen gewonnen worden. Zorgt er dan ook voor, dat eenieder Uwer (ook de reserves) lichamelijk in tip-top conditie is en zwoeg en werk van begin tot einde. Voorhoedespelers zorgt gij er nu eens voor, dat Uw aanhang weer reden tot juichen krijgt en aan aanmoedigingen en moreelen steun zal het U niet ontbreken. Verdubbel Uw ijver wanneer de tegenpartij zou scoren en laat – wat er ook gebeure – den moed geen moment zakken. Het is onze laatste kans, grijpt haar. MAG V.O.C. DEGRADEEREN? NOOIT!

En gij leden, donateurs en verdere V.O.C.-vrienden, komt morgen naar het veld om het elftal aan te moedigen. Uwe gezamelijke aanmoedigingskreten zullen zulk een grooten moreelen steun voor onze jongens vormen. Weigert hun dien steun niet, maar komt in grooten getale op om te helpen V.O.C. als eerste klasser te handhaven. En mochten wij er inderdaad in slagen Velox te verslaan, dan vertrouwen wij dat gij allen volgende week present zult zijn om het eerste elftal naar Velsen te vergezellen. Brengt uw vrienden en kennissen mede en laten wij zoodoende een heel groot contingent van rood-zwarte aanhangers vormen en op deze wijze medehelpen V.O.C. voor de eerste klasse te bewaren. V.O.C. mag als eerste klasser voor Rotterdam niet verloren gaan. V.O.C.’ers, Rotterdammers, wij rekenen op U. Stelt ons niet teleur.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl