1935/1939

1935: Aan de Kreekweg in Rotterdam-Zuid wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw voetbalstadion.
1936: Adolf Hitler opent de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn.
1937: Prinses Juliana huwt prins Bernhard.

1938: De Amerikaanse tennisser Don Budge wint als eerste de vier Grand Slamtoernooien in hetzelfde jaar.
1939: Oorlogsverklaring van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aan Duitsland. Begin van de Tweede Wereldoorlog.

1935

Aan de Kreekweg in Rotterdam-Zuid wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw voetbalstadion.

Ons eerste kampioen.

Coal – V.OC. 0-2! Toen was ’t gebeurd. Onbereikbaar hadden we den kop genomen in onze afdeeling en verdiend. Ik heb reeds eenige malen gelegenheid gehad de spelers van het eerste dank te brengen om dit succes: ik wil het echter gaarne hier nog een herhalen. Namens het Bestuur, namens alle goede V.O.C.’ers , namens van het eerste, onze dank voor dit kampioenschap. Jullie hebt dit seizoen als goede kameraden gestreden, de kleine tegenslagen, die in elke competitie nu eenmaal ...

verder lezen
1936

Adolf Hitler opent de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn.

Wie brengt ons nieuwe leden?

Ge zit ongetwijfeld nog met de circulaire in uw hand van onzen onvolprezen scriba, die onlangs de elegante en zeer juiste opmerking lanceerde, dat het Bestuur vertrouwen heeft in de richting van ledenwerving. We doen niets liever dan...

verder lezen

Overpeinzing

Het seizoen is weer ten einde en evenals verleden jaar hebben ongetwijfeld allen, die het goed met  V.O.C. meenen, een zucht van verlichting geslaakt, al was het dan ook niet om dezelfde redenen. En toch was er wel eenige overeenkomst in de...

Meer lezen
1937

Prinses Juliana huwt prins Bernhard.

U den huidigen toestand grondig beschouwt, zal het tot U doordringen, dat de toekomst van V.O.C. al dan niet gunstig zal zijn, naar gelang de juniorbeweging bij onze vereeniging zich in gunstigen dan wel ongunstigen zin ontwikkelt. U den huidigen toestand grondig beschouwt, zal het ook tot U doordringen, dat de juniorbeweging in onze vereeniging, op z’n minst gezegd, niet bevredigend genoemd kan worden; U dit dus weet, is het Uw plicht als goed V.O.C.’er, met alle energie, die in U is, te trachten daarin verbetering te brengen.

Het tweede elftal kampioen !

Na een spannend seizoen met een zeer spannende finale is ons tweede elftal er dit jaar in geslaagd het kampioenschap van de tweede klasse te behalen. Pas in den laatsten wedstrijd tegen onze gevaarlijkste concurrenten A.S.V. uit Schiedam, viel de beslissing, doordat wij met enkele tientallen runs wonnen op de eerste innings. Het is, vooral in een competitie als het tweede dit jaar heeft gehad, waarbij de sterken tegen de sterken en de zwakkeren tegen de dito’s waren ingedeeld, maar waarbij de taxatie van sterk en zwak nu niet geheel aan de werkelijkheid beantwoordde, altijd heel moeilijk te voorspellen, wie de eereplaats zal bezetten. Zoo is het tot het laatst toe een nek-aan-nek-race geworden tusschen een kopgroep van 3 of 4 elftallen, die, zoals gezegd, op het allerlaatste moment door ons is gewonnen. Aan het tweede elftal en vooral aan captain Ingelse onze hartelijke gelukwenschen. Het ligt niet in onze bedoeling, alle wedstrijden en alle spelers nog eens de revue te laten passeeren; de eene wedstrijd was misschien eens wat aardiger...

verder lezen
1938

De Amerikaanse tennisser Don Budge wint als eerste de vier Grand Slamtoernooien in hetzelfde jaar.

Th. GIBB.

Enkele weken geleden meldde de N.R.Crt., dat de bekende V.O.C.-speler Th. Gibb, in de wandeling Tommy, weer teruggekeerd was naar Engeland. Gibb begon in 1924 voor V.O.C. te spelen en ontpopte zich al gauw als een nuttig all rounder. Na ...

verder lezen

Storting van abonnementsgelden

De abonné’s worden dringend verzocht hun abonnementsgelden voor het jaar 1938-1939 te storten op gironummer 275027 van Mr. J. Ovaa te Schiebroek. De abonnementsgelden bedragen voor Seniores ƒ. 3.-, voor Juniores ƒ. 1.50. Na 15 april a.s. zal met ƒ. 0.25 verhooging voor incassokosten gedisponeerd worden.

1939

Oorlogsverklaring van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aan Duitsland. Begin van de Tweede Wereldoorlog.

Avonturen met Middelburgers.

Dreinend en sarrend ontlastten zich de hemelsluizen in deze week, voorafgaande aan den Zaterdag, waarop de oude Heeren uit Middelburg hun ledematen over de grenzen van onze edele gemeente zouden dragen. Hoewel het tevoorzien was, dat het grootste deel van onze...

verder lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl