Het tweede elftal kampioen

Na een spannend seizoen met een zeer spannende finale is ons tweede elftal er dit jaar in geslaagd het kampioenschap van de tweede klasse te behalen. Pas in den laatsten wedstrijd tegen onze gevaarlijkste concurrenten A.S.V. uit Schiedam, viel de beslissing, doordat wij met enkele tientallen runs wonnen op de eerste innings. Het is, vooral in een competitie als het tweede dit jaar heeft gehad, waarbij de sterken tegen de sterken en de zwakkeren tegen de dito’s waren ingedeeld, maar waarbij de taxatie van sterk en zwak nu niet geheel aan de werkelijkheid beantwoordde, altijd heel moeilijk te voorspellen, wie de eereplaats zal bezetten.

Zoo is het tot het laatst toe een nek-aan-nek-race geworden tusschen een kopgroep van 3 of 4 elftallen, die, zoals gezegd, op het allerlaatste moment door ons is gewonnen. Aan het tweede elftal en vooral aan captain Ingelse onze hartelijke gelukwenschen. Het ligt niet in onze bedoeling, alle wedstrijden en alle spelers nog eens de revue te laten passeeren; de eene wedstrijd was misschien eens wat aardiger of spannender dan de andere, de eene speler was in den eenen wedstrijd misschien eens wat meer op dreef dan in den anderen. Hoofdzaak is, dat er dit jaar weer heel prettig gespeeld is, dat het weer over het algemeen zeer bevredigend is geweest, en, wat ook zeer verheugend is, dat verschillende van onze jongere spelers zich hebben ontpopt als cricketers met aanleg, die voor de toekomst en voor ons eerste elftal zeker iets beloven. Opmerkelijk zijn dit jaar geweest onze batting-prestaties. Wie nog eens den stand der gemiddelden in ons vorige orgaan opslaat, zal zien, dat het totaal aantal runs per batsman zeer hoog is en dat de gemiddelden dientengevolge er zeer bevredigend 

uitzien. Inderdaad is het batten dit jaar wel onze sterkste zijde geweest. Van het bowlen kan dit niet gezegd worden, helaas. De gemiddeldenonzer bowlers liggen hooger dan wij in vorige jaren gewend waren en de klasse van George Chambers, die wij dit jaar tot onze groote teleurstelling moesten missen, werd op geen stukken na benaderd. Het is moeilijk uit te maken, of zulks voor een deel misschien ook veroorzaakt is door beter batten door onze tegenstanders. In elk geval: het volgend jaar beter! Het fielden is over ‘t algemeen behoorlijk geweest, het vangen naar onze meening beter dan het grondfielden. Het ingooien en snel reageeren zijn punten, die nog verbetering behoeven. Tot slot nog een belangrijk onderdeel: de captaincy. Een captain is altijd iemand, die het resultaat van een wedstrijd voor een belangrijk deel kan beïnvloeden. Een verkeerde beslissing, een onjuist inzicht in datgene, wat op een bepaald moment geboden kan zijn, verkeerd omgaan met zijn medespelers enz., het zijn allemaal factoren, die zeer nadeelig kunnen werken en daarom is een captain, die ook inderdaad beschikt over de goede eigenschappen, die een captain in cricket noodig heeft, voor elk elftal van zeer veel waarde. Welnu, wij willen terstond verklaren, dat Lou Ingelse ook dit jaar zijn reputatie van vakkundig captain weer bevestigd heeft op een wijze, die zijn medespelers bewondering afdwingt. En daarom is een woord van dank voor zijn voortreffelijke en animeerende leiding hier zeer zeker op zijn plaats. Het tweede elftal hoopt ook het volgend jaar en daarna weer onder Lou Ingelse te mogen cricketen, waarmee wij maar zeggen willen, dat een goed verstaander maar een half woord noodig heeft!

(Van onzen kant hartelijke gelukwenschen, Red.)

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl