1945/1949

1945: Einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. Generaal Foulkes overhandigt in Hotel De Wereld in Wageningen aan de Duitsers de capitulatievoorwaarden.
1946: In de VS wordt de tweede elektronische computer (de ENIAC) vervaardigd.

1947: In Friesland wordt de negende Elfstedentocht gewonnen door Jan van der Hoorn.
1948: Koningin Wilhelmina maakt bekend dat zij na haar gouden regeringsjubileum zal terugtreden.
1949: De Sovjet-Unie test haar eerste atoombom.

1945

Einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. Generaal Foulkes overhandigt in Hotel De Wereld in Wageningen aan de Duitsers de capitulatievoorwaarden.

Clubgenooten!

Vijf oorlogsjaren liggen achter ons. Jaren van terreur en deportatie, van leed en ellende, voor geheel ons volk. Ook onze vereeniging – kleine schakel in dat groote geheel – bleef niet onberoerd. Behalve dat onze cantine, onze kleedlokalen en onze tribunes den oorlog niet overleefden, hebben wij het verlies van enkele van onze allerbeste leden te betreuren. Had ooit één van ons kunnen bedenken, dat ons terrein aan den...

verder lezen
1946

In de VS wordt de tweede elektronische computer (de ENIAC) vervaardigd.

Kampioen

Het eerste elftal is kampioen van zijn afdeling geworden. Dus jongens, die deel uitmaken van deze ploeg, hebben het in hen gestelde vertrouwen niet beschaamd, en Zondag j.l., na de wedstrijd te Bolnes, is er reden geweest tot vreugdebetoon. Alles wat rood-zwart is, heeft in deze blijdschap gedeeld. De herinnering der ouderen zal daarbij naar vroegere kampioensfeesten zijn uitgegaan: toen V.O.C. eerste klasser werd, toen V.O.C. het afdelings-kampioenschap der eerste klas had veroverd… En allen zullen ongetwijfeld vooral hebben gedacht aan een paar jaar geleden, toen V.O.C. óók eerste was geworden in de rij der...

verder lezen
1947

In Friesland wordt de negende Elfstedentocht gewonnen door Jan van der Hoorn.

Van onze juniores.

Er is ditmaal vanzelfsprekend weinig nieuws onder de zon. De vorstperiode doet bijna vergeten, dat er nog zoiets als voetbal bestaat, doch wij hopen, dat binnenkort het “bruine monster” weer overal zal rollen. Er was slechts één competitiewedstrijd en wel A1 tegen Overmaas. Met 4-2 werd deze verloren. Of het nodig was? Volgens mij niet. Jongens, hoe dikwijls moet ik het jullie nog vertellen, dat er voor een overwinning gevochten moet worden. Na de rust waren er momenten, dat Overmaas finaal overrompeld werd. Niet omdat Overmaas toen zwakker speelde, maar omdat V.O.C. van die enthousiaste...

verder lezen
1948

Koningin Wilhelmina maakt bekend dat zij na haar gouden regeringsjubileum zal terugtreden.

Uit de tropen.

Uit Radjapolah ontvingen van wij bericht van Max Taselaar, dat hij het goed maakt en vrij geregeld voetbal speelt. Hij schrijft ons laatst te hebben gespeeld tegen een Chinees elftal, welks tactiek in feite is gebaseerd op het Engelse prof. voetbal d.w.z. laat de bal het werk doen. Zij hebben er echter naar eigen idee enige verandering in aangebracht. Zo spelen ze niet met alle elf spelers, doch zijn er 3 à 4 man in het spel betrokken die een soort van driehoek spelletje opvoeren. Zo spelend gaan ze naar...

verder lezen
1949

De Sovjet-Unie test haar eerste atoombom.

Our gang

Langzaam maar zeker wordt – voor onze club althans – het voetbalseizoen 1948/1949 geliquideerd. Daverend is het zeker niet geweest en vooral de komende degradatiewedstrijden van ons derde zullen nog de nodige zorgen baren.

verder lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl