Van onze juniores

Er is ditmaal vanzelfsprekend weinig nieuws onder de zon. De vorstperiode doet bijna vergeten, dat er nog zoiets als voetbal bestaat, doch wij hopen, dat binnenkort het “bruine monster” weer overal zal rollen. Er was slechts één competitiewedstrijd en wel A1 tegen Overmaas. Met 4-2 werd deze verloren. Of het nodig was? Volgens mij niet. Jongens, hoe dikwijls moet ik het jullie nog vertellen, dat er voor een overwinning gevochten moet worden. Na de rust waren er momenten, dat Overmaas finaal overrompeld werd. Niet omdat Overmaas toen zwakker speelde, maar omdat V.O.C. van die enthousiaste bevliegingen had. Waarom zorgen jullie nu niet eens, dat zo’n bevlieging duurt van de aanvang tot het einde? Waar blijft jullie enthousiasme? In mijn Juniortijd liepen 9 van de 10 jongens halverwege de week de trap op en af om te kijken of de post reeds geweest was met een aanschrijving. Dit waardevolle bezit werd nauwkeurig gelezen en was het woordje: “Reserve” aan het drukwerk toegevoegd, dan was de vreugde iets minder, doch in beide gevallen was je al lang voor de wedstrijd begon op het veld. Maar nu? Krijgt een vaste speler eens geen aanschrijving, dan vraagt hij zich niet af of er soms een fout in de administratie kan zijn, of dat de post een abuis gemaakt heeft. Neen, dan wordt er niet gespeeld. Een reserve-aanschrijving wordt beschouwd als een bewijs, dat men niet meetelt. Doch men vergeet, dat door weg te blijven en één of meerdere spelers worden op het laatst ziek, de andere 10 of 9 jongens zeer gedupeerd worden. Jongens, velen van jullie zijn rouwe luisteraars van de verhalen van Buffalo Bill voor de radio. En je gaat daar in op. De hoofdpersoon brengt ons heel wat spanning door zijn doorzettingsvermogen en zijn wil om te overwinnen. Tonen jullie, dat dit niet alleen een fantastisch hoorspelletje is, imiteer voortaan niet de Engels brouwende verslaggever, doch imiteer in het veld de onverbiddelijke wil van Buffalo Bill. De wedstrijd krijgt spanning en jullie worden overwinnaar. Nu zeggen jullie: “Buffalo Bill wint toch altijd, dat weet je van te voren.” Laten wij zorgen dat het wordt: “V.O.C. wint toch altijd, dat weet je van te voren!”

SCHOENENBONNEN: Deze worden tot nu toe nog niet ontvangen. Dus maar weer even geduld.

SHIRTS, BROEKJES en KOUSEN: Nogmaals wil ik erop wijzen, dat de Juniores deze zelf bij de sportwinkels moeten kopen. Neem dan je V.O.C.-diploma mee. Kun je iets kopen en je hebt punten, neem het dan waar. Jongens, ditmaal verder geen nieuws, volgende maand hoop ik weer de nodige overwinningen te kunnen vermelden. Aan jullie de taak om hiervoor zorg te dragen!

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl