Our gang.

Langzaam maar zeker wordt – voor onze club althans – het voetbalseizoen 1948/1949 geliquideerd. Daverend is het zeker niet geweest en vooral de komende degradatiewedstrijden van ons derde zullen nog de nodige zorgen baren.

*

Gelukkig zijn er enkele uitzonderingen. Wij denken aan de “triomfen” van het zesde, de oudere generatie, die in weer en wind als voorbeeld voor de jongeren, de vlag van V.O.C. hooggehouden heeft en het seizoen met een kampioenstitel – de klasse is van minder belang en die weten ze trouwens zelf niet – en een daverend slotfeest met vogelnestjessoep, bami met kip en alle poppen van de kast heeft beëindigd.

*

We denken ook aan de behoorlijke prestaties van de Juniores, die zich helaas te elfder ure enkele kampioenstitels zagen ontgaan, omdat voor onze K.N.V.B.-elftallen op onze jongelui een beroep moest worden gedaan.

*

We denken ook aan de eindspurt van ons tweede en die van ons derde elftal, welke laatste jammer genoeg op ’t laatste moment mislukte, waardoor nu deze degradatiewedstrijden moeten worden gespeeld.

*

Tenslotte denken wij ook nog aan een voetbal-evenement dat nog in dit seizoen in het verschiet ligt: de tocht van ons versterkte eerste elftal met aanhang naar Denemarken, welke op 23 mei begint. Vier wedstrijden staan op het programma, n.l. tegen Nykøbing, Korsør, Naestved & Slagelse. 3 Juni zijn onze jongens weer thuis.

*

Verschillende malen verleenden wij wederom gastvrijheid aan de Kleiweg. Wij zagen er Leonidas en D.J.S. opereren. Met genoegen hebben wij er ook de Rotterdamse studenten begroet, die daar onder sirenegeloei tegen hun Antwerpse collega’s uitkwamen.

*

Onze veteranen speelden tegen H.B.S. en om maar van het ene uiterste in het andere te vallen – althans wat de leeftijd betreft – onze pupillen onder aanvoerder van Jan Sterk, geboren – schrik niet, we worden oud – in 1939, ontmoetten er de Xerxes-jeugd.

*

Op Goede Vrijdag namen onze Juniores deel aan het Jeugdtoernooi “De Acht”op het Kampongveld te Utrecht. Dezelfde dag kwam er een deputatie van de handelsreizigers aan de Kleiweg en onze bankiers kwamen die dag de zaak aldaar ook eens opnemen.

*

Het Bestuur deed er goed aan af te zien van elke aanspraak op een plaats voor de wedstrijd Nederland-België. In een Bestuursvergadering, die tot diep in de nacht duurde, zouden naar verluidt, Tiel en onze commissaris van materiaal dit standpunt ook t.a.v. de wedstrijd Finland-Nederland, die op 16 Juni te Helsinki plaats vindt, hebben verdedigd. Tot op heden is het gedrang voor deelneming aan een Nieuwsbladreis daarheen echter nog gering.

*

29 April hoopt de Heer J. van der Sluis, befaamd V.O.C.-er en oud-Nederlands elftal-speler, zijn zestigste verjaardag te vieren. Aan de vele glukwensen die deze trouwe V.O.C.-er die dag ongetwijfeld zal ontvangen, voegen wij gaarne ook de onze toe.

*

Met Ton Zalsman, die op jeugdige leeftijd al met een voetbalknietje sukkelt en die daarvoor in Eudokia geopereerd werd, gaat het goed. Beterschap Ton!

*

In ’t Rotterdamsch Nieuwsblad lazen wij het volgende verslag van het afscheid van onze terreinknecht Toon, in het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel: Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is in het Gerechtsgebouw afscheid genomen van de heer A.A. Verburg, de man, die sinds 1917 van October tot Mei was belast met de verzorging van 60 kachels. In overall – Verburg had men niets verteld – moest hij voor de president, mr H. De Bie, verschijnen, die hem onder een aardige toespraak namens de Rechtbank met een cadeau in couvert vereerde. Ook het Rechtbank-, Parket- en militair-parket-personeel had zich niet onbetuigd gelaten en had eveneens voor een gechenk in geld gezorgd, vergezeld van een geestige door één der ambtenaren getekende oorkonde. Voorts werden Verburg aangeboden geschenken in couvert van de Orde van Advocaten en de Cemsto’s. Verrast heeft Verburg voor al deze bewijzen van synpathie bedankt, waarna hij – na gefeliciteerd te zijn door het personeel met zijn verjaardag – aan het werk ging.

*

Op ons terrein aan de Kleiweg verrijst thans een nieuwe vlaggemast, waaraan binnenkort door één van de leden van het hoofdbestuur van de K.N.V.B. de nieuwe Bondswimpel zal worden gehesen. De datum zal nog nader worden bekend gemaakt.

*

De S.D.-er, die o.a. verantwoordelijk was voor de moord op onze goede vriend en clubgenoot Roel Vermeulen, de ex-Kriminal Sekretär en S.S.-er Wilhelm Hoffman, is door de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld.

*

Onze Vice-Voorzitter, Lou Ingelse, zal onze Club vertegenwoordigen ter Algemene Vergadering van de Nederlandse Cricket Bond, die op 7 Mei a.s. wordt gehouden.

*

Op eerste Paasdag neemt een sterk afdelingselftal van onze club deel aan het H.B.S.-voetbal-toernooi om de Insulindebeker op Houtrust. Tiel is de captain.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl