Uit de tropen.

Uit Radjapolah ontvingen van wij bericht van Max Taselaar, dat hij het goed maakt en vrij geregeld voetbal speelt. Hij schrijft ons laatst te hebben gespeeld tegen een Chinees elftal, welks tactiek in feite is gebaseerd op het Engelse prof. voetbal d.w.z. laat de bal het werk doen. Zij hebben er echter naar eigen idee enige verandering in aangebracht. Zo spelen ze niet met alle elf spelers, doch zijn er 3 à 4 man in het spel betrokken die een soort van driehoek spelletje opvoeren. Zo spelend gaan ze naar voren waarna ze de bal aan een ander drietal afgeven en het betreffende spelletje zich herhaalt tot de laatste ploeg bij het doel is gekomen en inschiet. De ploegjes van drie zijn vooraf afgesproken en blijven gedurende de gehele match een vast team vormen. Het is een ontzettend lastig systeem om tegen te voetballen en de enige juiste tegenzet is het open spel over de gehele linie, hetgeen wij ook pas na 3 kwartier spelen doorhadden. Toen stonden we echter reeds met 2-0 achter en heeft het heel wat moeite gekost deze achterstand in te lopen. Ik hoop dit jaar nog naar het Vaderland terug te keren en dan weder voor V.O.C. te kunnen spelen. Aan alle V.O.C.-ers mijn hartelijke groeten en tot spoedig weerzien!

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl