Kampioen

Het eerste elftal is kampioen van zijn afdeling geworden. Dus jongens, die deel uitmaken van deze ploeg, hebben het in hen gestelde vertrouwen niet beschaamd, en Zondag j.l., na de wedstrijd te Bolnes, is er reden geweest tot vreugdebetoon. Alles wat rood-zwart is, heeft in deze blijdschap gedeeld. De herinnering der ouderen zal daarbij naar vroegere kampioensfeesten zijn uitgegaan: toen V.O.C. eerste klasser werd, toen V.O.C. het afdelings-kampioenschap der eerste klas had veroverd… En allen zullen ongetwijfeld vooral hebben gedacht aan een paar jaar geleden, toen V.O.C. óók eerste was geworden in de rij der derde klassers, waarmede zij dat seizoen te kampen had: toen V.O.C. zo’n prachtige kans kreeg om te promoveren en zich die kans in de laatste seconde van een wedstrijd te Vlaardingen zag ontnomen. Een uiterst dramatisch ogenblik in het leven van onze vereniging is dat geweest, maar achteraf beschouwd zouden wij het niet hebben willen missen. Want de verschrikkelijke teleurstelling van die middag heeft niet een inzinking teweeg gebracht, doch integendeel, basis gegeven aan de vaste wil om er toch te komen, om het dan maar weer over te doen met gelukkiger resultaat. Het bewijs werd geleverd, dat er leven, en gezond leven huist in onze club. Wij zijn dan nu weer een eind op weg. Dat wij er nog niet helemaal zijn, behoeven wij de mannen van het eerste elftal niet te vertellen. Zij zijn daar zelf volkomen van overtuigd en zullen zich in de wedstrijden, welke hun nog wachten, dienovereenkomstig gedragen. Zij zullen tonen te begrijpen, dat niet alleen technisch en tactisch goed spel, maar ook gezond en stevig enthousiasme nodig is om de plaats te bereiken waar wij allen hen zo van ganser harte gaarne zullen zien. Zij zullen zich, met andere woorden, ons vertrouwen waardig blijven tonen!

Ook Kampioen
Tegelijk met het kampioenschap van ons eerste elftal hebben onze C-junioren het kampioenschap van hun afdeling behaald. Bravo jongens! Zorgt er ook verder voor, dat wij de toekomst van onze Club met vertrouwen tegemoet kunnen zien!

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl