1920/1924

1920: De jonge KLM brengt de eerste luchtpost naar Londen.
1921: Gemeenteraadsverkiezingen in België, waaraan voor het eerst ook de vrouwen deelnemen. Er worden 196 vrouwelijke raadsleden gekozen.
1922: België verslaat het Nederlands voetbalelftal met 1-2.

1923: De oudste voetbalclub van Nederland, HFC, speelt een nieuwjaarswedstrijd tegen een elftal van oud-internationals. Deze match wordt sindsdien jaarlijks gehouden.
1924: In Parijs opent de Franse president Gaston Doumergue de 8e Olympische Spelen

1922

België verslaat het Nederlands voetbalelftal met 1-2.

Atletiekwedstrijden

Aan de werkende Leden.
De onderlinge athletiek-wedstrijden op 31 Augustus 1921, hadden een zoo aangenaam verloop, dat het Bestuur voorgelicht door de ...

verder lezen

Dansclub V.O.C.

Eenige maanden geleden, het was nog in het begin van den zomer, vroeg een V.O.C.er aan mij: “Zeg, tennis je niet?” en ik moest helaas antwoorden: “Nee, ik tennis niet, maar zou wel graag willen. Weet...

verder lezen

Stormschade

WANNEER straks op 8 October, met den wedstrijd tegen Ajax, de meesten onzer na een langen tijd weer op ons veld verschijnen, zullen zij de overdekte tribune weer vinden in denzelfden toestand, zooals ze haar van ’t vorige seizoen kenden. Onderstaande foto’s doen u echter zien, dat in dien tusschentijd ’t bouwwerk even een anderen stand heeft ...

verder lezen
1923

De oudste voetbalclub van Nederland, HFC, speelt een nieuwjaarswedstrijd tegen een elftal van oud-internationals. Deze match wordt sindsdien jaarlijks gehouden.

B. Groosjohan

Het is de eerste keer sinds het bestaan van ons clubblad, dat het portret van één onzer actieve spelers er in is afgedrukt. En dat deze eerste reproductie is van den captain van ons eerste, Ber Groosjohan, zal wel niemand verwonderen...

verder lezen

De brand

Al onze lezers zij n natuurlijk reeds lang op de hoogte gebracht van den zwaren brand, die op Zondag 9 September op ons terrein gewoed heeft en die tengevolge heeft gehad, dat ons restaurantgebouwtje tot den grond toe...

Meer lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl