B. Groosjohan

Het is de eerste keer sinds het bestaan van ons clubblad, dat het portret van één onzer actieve spelers er in is afgedrukt. En dat deze eerste reproductie is van den captain van ons eerste, Ber Groosjohan, zal wel niemand verwonderen.

De buitengewone eer, die hem en onze vereeniging te beurt is gevallen door zijn opname als rechtsbuiten van het nationale elftal, heeft de redactie er toe gebracht een poging te doen Ber op de gevoelige plaat te krijgen. U ziet, het is wonderwel gelukt, hoewel het met groote moeilijkheden gepaard ging, daar hij zoo vlug is als water. Deze eigenschap, alsmede zijn baltechniek en vooral zijn heerlijke aandoend enthousiasme, zullen wel de redenen zijn geweest tot zijn opname in het Nederlandsch elftal. En hij verdient het volkomen. Ieder goed kenner van het spel zal het met ons eens zijn, dat hij de laatste maanden in ongeëvenaarden vorm is. Wie herinnert zich niet zijn spel tegen de Engelsche Corinthians eenige weken terug op het Spartaveld?? Heel Rotterdam juichte toen ,,rood-zwarte” kousen toe, wat toch zeker als groote bijzonderheid mag worden aangemerkt. Ber, dat laatste hebben wij gelukkig niet noodig, maar wel hopen wij van harte dat onze menschen, onze rood-zwarte clubleden je nog jaren lang mogen toejuichen als hun roodzwarte captain. Afgesproken? …. Ja!! Cheer up!

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl