1940/1944

1940: Duitse bommenwerpers boven Rotterdam voeren het Bombardement op Rotterdam uit.
1941: Nederland beschouwt zich in staat van oorlog met Japan.
1942: Japanse inval in Nederlands-Indië.

1943: Op de Gemeentetram van Amsterdam verschijnen voor het eerst vrouwelijke conducteurs, vanwege de gedwongen uitzending van mannelijke arbeidskrachten naar Duitsland.
1944: D-Day, invasie van geallieerde troepen in Normandië.

1940

Duitse bommenwerpers boven Rotterdam voeren het Bombardement op Rotterdam uit.

Het eerste kampioen.

Nadat de belangstelling voor ons hoogste elftal, eerst door de vorstperiode en daarna in aanzienlijker mate, door de oorlogsmisÄ—re was verflauwd, zijn wij tot de werkelijkheid teruggekeerd nu onze uitverkorenen er in zijn geslaagd op de eereplaats in hun afdeling beslag te leggen. Dat juist onder heerschende omstandigheden een afleiding op dit gebied ons buitengewoon veel pleizier doet, is begrijpelijk en wij...

verder lezen
1941

Nederland beschouwt zich in staat van oorlog met Japan.

Buitengewone Algemeene Vergadering.

Op zaterdag 28 juni 1941
In Café “BelvédÄ—re” Noordsingel 39
Des namiddag 4 uur

De Voorzitter opent te 4.20 uur de vergadering en geeft de Secretaris gelegenheid de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke zonder op- of aanmerkingen worden gearresteerd. Hij neemt dan opnieuw het woord en deelt de vergadering mede, dat hij door...

verder lezen

Nieuwe voorzitter Mr. J. A. van Everdingen

Hans van Everdingen was speler van het elftal dat in 1920 het Kampioenschap van het Westen veroverde! Als cricketer was hij wat men noemt een steady bat, op het maken van runs was zijn spel niet gebaseerd. Overal waar hij kwam stelde men zijn gezelschap op prijs. Hans blijft geboekstaafd als een groot voetballer, een gewaardeerd cricketer, een eminent voorzitter en een trouwe vriend.

verder lezen

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl