Nieuwe voorzitter Mr. J. A. van Everdingen

23 oktober 1897 – 18 januari 1974
V.O.C. lid sinds 1913
Ere-voorzitter  V.O.C. 21 April 1970
Erelid V.O.C. 1 oktober 1947
Gouden V.O.C.-insigne 10 oktober 1955
Voorzitter van 23 juli 1941 tot 10 oktober 1955
Vice-Voorzitler 19 Oktober 1940 – 28 juni 1941
Aanvoerder V.O.C. I Voetbal  1925-1928, 1931-1932

Hans van Everdingen werd op 15-jarige leeftijd lid van V.O.C. In Tiel, waar hij voordien gewoond had, speelde hij in Theole, de club die hij mee had helpen oprichten. Binnen drie jaar na zijn toetreding had hij ons topvoetbalelftal al bereikt, waarvoor hij in niet minder dan 270 wedstrijden heeft meegespeeld. Het voetballen zat hem in het bloed. Hij kende het spel door en door en was daarbij meer een Max Euwe dan een Beb van Klaveren. Hij was speler van het elftal dat in 1920 het kampioenschap van het Westen veroverde, ook bij de beroemde wedstrijden tegen A.D.O. was hij van de partij. Bijzondere momenten van voetbal vreugde!

Naast deze competitiewedstrijden heeft hij een ontzagwekkend aantal wedstrijden gespeeld als uitverkorene voor het Rotterdams elftal, voor het Amsterdams Studentenelftal, voor de Corinthians, voor de Zwaluwen en voor de Rotterdamse balie, dit alles op voetbalterreinen; Ook het cricket kreeg hem in zijn ban en ook daarvoor heeft hij een 80-tal wedstrijden in ons eerste elftal gespeeld en buiten competitieverband voor de Flamingo's en voor Still Going Strong. Als cricketer was hij wat men noemt een steady bat, op het maken van runs was zijn spel niet gebaseerd.

Het had hem zoveel vreugde gebracht dat, toen hem in 1940 gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur, zijn spontane reactie was: “ Ik heb als actief speler van V.O.C. zoveel genoten, dat ik mij verplicht voel mij beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Ik wil beslist iets terug doen." En zo heeft onze club het voorrecht gehad gedurende een lange reeks van jaren van de grote capaciteiten van Hans te profiteren.

Nadat hij een jaar vice-voorzitter van het bestuur was geweest, werd hij in 1941 tot president van onze club gekozen. Een van zijn eerste officiële daden was het in ontvangst nemen van de K.N.V.B.-vlag uit handen van zijn clubgenoot, de Bondsvoorzitter Dr. D. J. van Prooye. Tweemaal heeft hij het genoegen mogen smaken het eerste voetbalelftal tot een kampioenschap van de derde klasse te brengen, helaas echter zonder dat promotie volgde.

Op voortreffelijke wijze loodste hij onze vereniging door de oorlog en de rampspoedige gevolgen daarvan. Bij het cricket is door het eerste elftal tijdens zijn bestuursperiode in 1950 een kampioenschap in de 1e klasse B behaald.

Overal waar hij kwam stelde men zijn gezelschap op prijs door de humoristische wijze, waarop de gedachten die in zijn woorden tot uitdrukking komen een onverwachte wending nemen.

Na het grandioos gevierde 60-jarig bestaan droeg hij het voorzitterschap over aan zijn opvolger, Jacques van Herwaarden die hem daarbij in de rij Dirk van Prooye, de standvastige; Leen Versteege, de intellectuele, als eretitel meegaf: ,de vriend"

Alles overziende zal hij in de analen van onze club geboekstaafd blijven als een groot voetballer, een gewaardeerd cricketer, een eminent voorzitter en een trouwe vriend.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl