Mr. R.W. (René) van Ierschot

2 februari 1949

  • V.O.C. lid sinds 1957
  • Ridder in de orde van Oranje Nassau 28 april 2014
  • Erelid van V.O.C. (16 mei 1997)
  • Voorzitter van V.O.C.  oktober 1992 - 16 mei 1997 en 30 november 2015 tot heden
  • Commissaris Cricket van maart 1977 – december 1978 en december 1986 tot oktober 1992
  • Secretaris Bestuur V.O.C. van december 1978 tot december 1981
  • Aanvoerder van V.O.C. 1 cricket  seizoen 1980
  • Secretaris van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond van juni 1975 - januari 1977
  • Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond van 6 april 1997 - 28 juni 2006
  • Lid van de Executive Board van de International Cricket Council (I.C.C.) van juni 2000 tot juni 2004

René is lid van VOC geworden in 1957 en heeft in eerste instantie zowel voetbal als cricket gespeeld. Het voetbal werd echter al snel ingeruild voor hockey, waar hij door zijn voetbalachtergrond direct tot doelwachter werd gebombeerd. Dat is zijn hele hockey carrière het geval geweest, keepen deed hij variërend van meespelen in een 10e elftal tot en met eerste elftallen. In tegenstelling tot zijn honkvastheid als cricketer bij V.O.C. heeft hij om diverse valide redenen meerdere hockey-verenigingen versleten. 

Zijn eerste wedstrijd in ons eerste cricketteam speelde René in 1966 uit bij H.C.C.. Oorspronkelijk gekozen voor zijn fielden maar in later jaren ontwikkelde hij zich tot een zeer verdienstelijk openingsbatsmen. Na 15 seizoenen op rij sloot hij in 1982 zijn carrière voor het eerste elftal af. Terugkijkend op 159 wedstrijden, 85 vangen en met als hoogste persoonlijke score 116 N.O., een carrière om met trots op terug te kijken.

Tijdens zijn studententijd in Utrecht heeft René voor het eerst kennis gemaakt met en deelgenomen aan allerlei bestuurlijke activiteiten.  Bij V.O.C. werd zijn talent hiervoor ook al snel ontdekt. Reeds op relatief jonge leeftijd (25) werd hij gevraagd om toe te treden tot het V.O.C.-bestuur als commissaris cricket. En dat besturen loopt eigenlijk als een rode draad door zijn leven. Als hij ergens lid van was bleef een bestuursfunctie niet lang uit. In dit overzicht beperken we ons gemakshalve tot die functies die een duidelijk raakvlak hebben met de sport.

Tijdens zijn eerste periode als voorzitter onze vereniging heeft hij o.a. veel tijd geïnvesteerd in het in kaart brengen en naar voren schuiven van de grote aantallen vrijwilligers. Ook de gouden en zilveren Vereniging ’s speld zijn door hem weer nadrukkelijker uit de kast gehaald om vrijwilligers op een bijzondere manier te danken en te onderscheiden voor aan de vereniging dikwijls bijzondere en langdurige bewezen diensten.

Toen vanuit de zijde van de K.N.C.B, een ernstig beroep hem werd gedaan om het bestuur te gaan leiden meende hij dat hij dit verzoek niet kon weigeren, maar niet nadat hij zich ervan had vergewist dat hij een goede opvolger zou krijgen in de persoon van Rob van Weelde.

Voorts is het vermelden meer dan waard dat hij Lid was van de Raad van Commissarissen Stadion Feijenoord NV van november 1989 tot november 2015 en (net als één van zijn voorgangers als voorzitter V.O.C. - Leen Versteege) President Commissaris van die NV van december 2013 tot november 2015.

Maar het verhaal is nog niet af. Toen er geen goede opvolger gevonden kon worden voor de aftredende voorzitter Arjan Nataraj heeft hij op verzoek van de vereniging vanaf november 2015 de voorzittershamer weer ter hand genomen en zien we hem in de zomer als gedreven groundsman op de grasmaaier zijn rondjes draaien. In de winter wordt dit afgewisseld met de rol van fotograaf, die inmiddels meer dan 4 TB aan foto’s op de harde schijf heeft opgeslagen. Wederom is er aandacht voor mensen achter de schermen en wordt communicatie met de leden tot speerpunt verheven.

Duidelijk is dat Renée gekenschetst kan worden als een loyale betrouwbare clubman die als het moeilijk wordt nooit wegloopt voor welke verantwoordelijkheid dan ook. Door hem is op vele fronten stille en kundige diplomatie bedreven. Met deze instelling heeft ook hij dus zowel voor als achter de schermen veel voor V.O.C. betekent. Wellicht meer dan menigeen beseft.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl