Prestatiegericht en/of recreatief voetbal.

Al enkele maanden weer rolt de bal over de velden. Ook de elftallen van VOC 1 t/m 11 doen hun best om tot goede resultaten te komen. Het effect echter wel wat voeten in de aarde gehad, vóór het zover was. En nu doel ik niet alleen op het uitgebreide trainings- en oefenprogramma voor de elftallen 1 t/m 4, ook dát natuurlijk, maar veel méér denk ik aan de problemen van interne aard. Ieder meelevend VOC-er herinnert zich hoe de zaken er enige tijd geleden op voetbalgebied bij stonden. Een 1e elftal, gedegradeerd naar de 4e klasse van de KNVB en bijna afgezakt naar de RVB, een 2e elftal, dat al enkele jaren eveneens gevaar loopt naar deze RVB af te zakken en een 3e elftal, dat enkele seizoenen achtereen onderaan eindigt in de Res. 1e kl. van de RVB. Geen florissante situatie. Gelukkig heeft het Bestuur toen ingegrepen en is er in november 1977 een Voetbalcommissie aan het werk gegaan. Eerste taak ziet zij in een betere begeleiding van trainer en spelers bij de trainingen en de wedstrijden. Daarom ook gaat de clubavond naar de donderdag (trainingsavond). De opkomst bij de training ondergaat een aanmerkelijke verbetering en parallel daaraan volgen ook betere resultaten. Aan het eind van het seizoen 1977/78 maakt de commissie haar visie voor de toekomst kenbaar. De elftallen 1 en 2 zijn veel te kwetsbaar, omdat we met het 3e elftal uiterst zwak acteren. En dat laatste behoort toch het reservoir te zijn waaruit we moeten putten bij openvallende plaatsen in 1 en 2 als gevolg van vertrek, blessures en andersoortige afschrijvingen. Dus ook de elftallen 3 en 4 gaan trainen, oefenwedstrijden spelen, kortom zich richten op prestaties. Dat betekent ook dat we op zoek moeten naar jongeren, die de laatste jaren uit de junioren of van buitenaf ergens in de laagste elftallen verdronken zijn, omdat zij in de elftallen, waar zij qua prestatie wellicht thuishoorden, voor een gesloten deur kwamen. Dus moeten we gedeeltelijk gaan breken met wat in deze club in een lange reeks van jaren als het ware historisch gegroeid is en dit is, dat de Aanvoerders in overleg met de wedstrijdsecretaris bepalen, hoe de elftallen 3 t/m 10 worden samengesteld. Maar dan kom je toch aan heilige huisjes. Aan clubjes in de club, zelfs met eigen briefpapier, eigen stickers, straks ook met eigen ballen en aan het eind hun claim op een eigen vast veld. Dan krijg je te maken met Aanvoerders met een hoofdletter, wier taak het blijkbaar niet alleen is om de zaken van hun elftal voor de zondag te regelen, maar ook nog wel even wat anders zullen regelen. Zo verdwenen een aantal gegadigden voor 3 en 4. Het groepsbelang telde zwaarder dan het clubbelang. Misschien moet je je daarbij ook nog afvragen, of de jeugd tegenwoordig minder eerzuchtig is en niet meer op uit is deze sport op een zo hoog mogelijk niveau te beoefenen. Vroeger dacht je altijd: “hoe beter het spelletje gespeeld wordt, des te meer plezier beleef je eraan”. Feit blijft echter, dat wij naast het overgrote deel der leden, die alleen recreatieve bedoelingen met deze sportbeoefening nastreven toch ook gelukkig nog over vele leden beschikken, die deze sport prestatiegericht wensen te beoefenen. Die hun vereniging niet graag omgedoopt zien in V.O.G. (VERGANE OUDE GLORIE). Die er dan ook veel voor over hebben, opdat VOC met de beide topelftallen niet in de RVB verdwijnt. DIe misschien zelfs beseffen, dat zulk een afgang voor de gehele vereniging VOC weleens zeer verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Ook voor de cricket-afdeling die nu eenmaal niet in staat kan zijn om met 4 maanden sportbeoefening de zaak sportief en financieel draaiende te houden. Daarom doe ik een beroep op ieder rechtgeaard VOC-er: Steun ons in ons streven:

a)    V.O.C. I:           zo snel mogelijk terug naar de 3e Klasse KNVB
b)    V.O.C. II:          zich voorlopig tenminste handhaven in de Res 3e Kl. KNVB
c)    V.O.C. III:         omhoog uit de RVB naar de nieuw te vormen Res 4e Kl. KNVB

Dan mag VOC 9 voor mijn part ook nog kampioen worden van de Res 4e Kl. RVB, als dit laatste dan maar gepaard zou gaan met de nodige nuchterheid en realiteitszin. Bij het 50-jarig bestaan van “Zwart Wit 28” verklaarde voorzitter H. Troost: “Kijk, wanneer iemand het accent op het recreatieve wil leggen, dan kan dat bij Zwart Wit. Het blijkt dat een bundeling van het recreatieve en prestatieve best kan. Zelf zou ik geen genoegen kunnen nemen met alleen het Vrijheid/Blijheid voetbal. Daar wil ik zoveel tijd niet aan besteden, dan ga ik liever wat anders doen. Ik ben prestatiegericht en doe er alles aan om de vereniging in sportief technisch opzicht zo hoog mogelijk op de ladder te brengen.” Einde citaat. Tenslotte nog iets uit “Ballade” van het Rotterdamsch Nieuwsblad:

“Belvedere verbiedt de spelers vóór de wedstrijd bier te drinken. Ballade kent een club, waar ze bier drinken vóór de wedstrijd, na de wedstrijd en in plaats van de wedstrijd”.

Schrik niet beste lezer(es), het ging (nog) niet over “V.O.C.”.

                       

                                                                                                                        J.C. v.d. K. Sr.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl