Het Zilveren Ploeg Diner 2013.

Binnen VOC bestaat al lang de traditie van een jaarlijks diner. Aanvankelijk werd elk jaar een diner gehouden onder de naam Herendiner, zonder vaste locatie. Er is indertijd gegeten in het Rijnhotel, de Doelenclub, het Parkhotel en De Pijp. Deelneming stond open voor alle seniorleden. Waarom deze clubtraditie uiteindelijk is weggekwijnd, is niet geheel duidelijk. Het toenmalige Herendiner stierf een stille dood.

Wally van Weelde werd in de jaren vijftig lid van VOC. Bekend als begaafd cricketer bleek hij ook nog een enthousiaste kerel, die verschillende clubactiviteiten startte of nieuw leven inblies. Zo kreeg hij de leden, die 25 jaar of langer lid waren van VOC, aan de dinertafel. Her eerste Zilveren Ploeg Diner vond plaats in 1981 in de Doelenclub. Dit initiatief sloeg aan, want sindsdien heeft het elk jaar plaatsgevonden. Een VOC traditie, die al ruim 30 jaar heeft stand gehouden!

Er werd getafeld in Lommerrijk. Dinerhoogtepunten waren in die tijd de met charme gebrachte toespraakjes die Wally hield over van alles en nog wat. In de kwaliteit van het geboden eten waren die hoogtepunten namelijk niet te vinden. Met zijn aanstekelijke verbale winkel van Sinckel leidde hij de aandacht hiervan af en voorkwam daarmee beklag van de deelnemers. Zijn nogal chaotische optredens waren alleen hierom al nuttig en vonden door hun aanstekelijkheid navolging bij anderen. Doordat de structuur van al die verhalen nulkommanul was, eindigden deze avonden over het algemeen in een goede, maar enigszins onoverzichtelijke sfeer. Toch kwam men elk jaar terug. Zou het ontbreken van een beetje discipline de VOC-er op het lijf geschreven zijn?

Na het overlijden van Wally, circa 20 jaar geleden, is de organisatie in handen gekomen van een comité, dat ervoor heeft gezorgd dat de animo bij de leden niet is weggeëbd. Zonder anderen tekort te doen denk ik aan Jan Willem Hitzerd en Alan Garland. En ook René van Ierschot, die al jaren de rol van ceremoniemeester met verve vervult.

Zo’n vijf jaar geleden is de Zilveren Ploeg verplaatst naar onze eigen House of Lords. Dit had onmiddellijk een goede uitwerking op de kwaliteit en op de prijs van wat keuken en sommelier te bieden hadden. Het aantal deelnemers steeg gestaag. Bijna 100 leden in 2013! Het diner is geworden tot een succesrijk VOC evenement en inmiddels uitgegroeid tot een te koesteren traditie, van zoals gezegd ruim 30 jaar. Hierin past het praatje dat Lau van Everdingen hield. Hij haalde het unieke feit aan dat de familie van Everdingen, te beginnen met oud ere-voorzitter Hans, dit jaar 100 jaar deel uitmaakt van VOC. Hans van Everdingen heb ik gekend als een eloquent sprekende, aimabele oudere heer. In zijn jongere jaren speelde hij jarenlang in het eerste voetbal- en cricketteam. Daarna volgde een lange periode als voorzitter. Een VOC-loopbaan die werd bekroond met het ere-voorzitterschap. Na Hans van Everdingen is deze familietraditie voortgezet via de generatie van de vader van Lau, en door Lau zelf, samen met zijn twee broers Hans en Rob. De jongste generatie bestaat uit de kinderen van Lau: Daan, Koen en Mies. De beide zonen zijn intussen allebei 25 jaar lid van VOC en dus opgenomen in de Zilveren Ploeg.
Zei Lucebert al niet dat alles van waarde  weerloos is. Laten we gewaarschuwd blijven, en ervoor zorgen dat deze warme traditie van VOC tot in lengte van jaren gekoesterd kan blijven.

Martijn Wimmers

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl