Geen weg meer terug.

Volgens de KNVB spelen er in Nederland 3.447 meisjesteams met vooral meisjes van tien jaar en ouder. De bond heeft er recent zelfs een beleidsstuk “Het meisje centraal” over gepubliceerd. Meisjesvoetbal is volgens de KNVB de snelst groeiende teamsport in ons land. Het aantal voetballende meisjes was in 1997 34.328 en in 2012 76.938. Het belangrijkste waar “kartrekkers” volgens de bond tegenaan lopen is waarschijnlijk de cultuur die nog steeds binnen veel voetbalverenigingen heerst en waarbij meisjes- en vrouwenvoetbal vaak nog onvoldoende serieus wordt genomen.

Op VOC is er al enige jaren interesse om meisjesteams te laten spelen. Vooral het gebrek aan aparte kleedruimte houdt dit initiatief nog tegen. Volgens onze voetbalvoorzitter is onze club bezig met het op poten zetten van een dames/meisjescompetitie, waarbij het uiteraard de vraag is of er voldoende tegenstanders in onze regio zijn. Meer nieuws hierover volgt begin 2014. De in de algemene ledenvergadering te bespreken nieuwbouwplannen bestaan o.a. uit meer kleedkamerruimte, mede om het dames/meisjesvoetbal te stimuleren. Al met al voor de redactie reden om dit onderwerp weer eens aandacht te geven, zeker wetend dat VOC zo langzamerhand rijp is voor de introductie van de vrouw in de voetbalsport op onze vertrouwde velden. Het zal de club zeker ten goede komen en nieuwe wegen openen, waar de club alleen maar rijker van kan worden.

Gaat het er echt van komen, bij de start van het volgend seizoen, meisjesvoetbal?

De eerste voorbereidingen worden getroffen, we schijnen alleen nog kleedkamers te missen (zie NRC van 9 juli 2013). In Nederland is meisjesvoetbal de snelst groeiende teamsport. Ook in onze omgeving krijgen wij regelmatig de vraag van meisjes; “is er ook plaats voor meisjesvoetbal bij VOC?” De basis is al gelegd.

In augustus 2010 nam Enja Romeijn, moeder van Barend en Thomas Mul, het initiatief om met vrouwen bij VOC te voetballen. Trainen dus. Met hulp van trainers Jan Willem Hoffman, Willem van de Blom, Ben Weemering en Hans Lohoff, worden de eerste beginselen van het voetbal aangeleerd. Bal stilleggen, schieten, passen, 3-tegen-3, dribbelen, scharen en de Zinedine etc. En als afsluiting een onderling partijtje op een half veld. Ondertussen wordt hetgeen geleerd is door Aase Henschien, Annemieke Simons, Maayke Raedts, Marleen von Elsäcker op woensdagavond overgedragen aan de jongste voetballertjes op VOC.

Een aspect van het voetbal hoefde ons niet uitgelegd te worden, de derde helft op woensdagavond. Onze groep bestaat momenteel uit 18 spelers.
Petra van der Veer (foto’s) Renate Scheffer

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl