De CricketAcademy.

In december in de VOCabulaire aandacht besteden aan cricket? Dan moet er wat aan de hand zijn. Dat is dan ook het geval, want tijdens de ledenvergadering is er een plan op tafel gekomen voor de toekomst van het cricket op VOC.

In Nederland is cricket niet echt een grote sport en ons eerste elftal is deze zomer uit de Top-Klasse gedegradeerd. Hoe willen we verder met cricket? Cricket hoort bij VOC en iedereen wil dat wel zo houden, maar op welke schaal gaan we dat doen? Wat is de rol van de KNCB daarbij? Kortom: wat zijn de plannen en wie gaan het uitvoeren? We vragen het voorzitter Arjan Nataraj. AN: We hebben de ambitie om cricket weer cricket te laten zijn. Zoals vroeger er altijd een trainer aanwezig was waar je elk moment de kooi mee in kon. Cricket moet leuk zijn, aantrekkelijk en iets dat verbindt. Qua spelvorm dus in de jeugd steeds meer focus op de korte variant (Twenty20 of 6 a side). Het plan is dat VOC op zowel organisatorisch, sociaal en cricketvlak de beste plek is om het spel te leren. Onderdeel van dit plan is de opzet van een VOC CricketAcademy die geleid wordt door een Head Coach. Het succes zit in de samenwerking tussen de cricketcommissie (o.a. organisatie, plezier, communicatie) en de Head Coach en zijn trainersstaf. Dit betekent ook dat de accommodatie verbeterd moet worden. Een eerste aanzet is om de kooien te vernieuwen. Dit plan moet ervoor zorgen dat we het aantal cricketers in de jeugd gaan vergroten, betere cricketomgeving creëren en uiteindelijk op zaterdag en zondag weer herkenbare spelers in het veld staan.

Seizoen 2012:
Welke conclusies verbinden jullie aan de degradatie van VOC-1 uit de Top-klasse? Gaat een nieuw plan VOC-1 terugbrengen aan de top?
AN: Het plan is gericht op de breedte en prestatie. Daarnaast gericht op de middellange termijn. Kortom: voor de selectie is er absoluut de ambitie om weer mee te draaien in de top van de Nederlandse cricketwereld. Daarin is er geen plaats meer voor exchange spelers die hier voor drie maanden komen spelen. We willen het vooral met eigen getalenteerde jongens doen die ondersteund worden door een geweldige Coach/speler.
 
Jeugdcricket:
Bij de laatste leeftijdsgroep (Tip & Run) hebben we een grote enthousiaste groep. Het verloop daarna is erg groot. Combi-elftallen  (met andere clubs) zijn noodzakelijk om te kunnen blijven spelen. Is het mogelijk om de jeugd langer vast te houden? De KNCB heeft zo zijn eigen visie op jeugdcricket en daardoor moet door VOC veel zelf georganiseerd worden. Hoe autonoom wil VOC verder?
AN: Cricket2020 is er vooral op gericht om de uitstroom (die nu ergens rond 12/13 jaar begint) een halt toe te roepen. Door de combi van plezier en sport, ook voor de ouders, kunnen we dat organiseren. De CricketAcademy is daar een wezenlijk onderdeel van. VOC werkt graag samen met andere verenigingen en de KNCB om hier een succes van te maken.
 
Koppen:
Komt er nog een talentvolle Australiër onze jeugd trainen en de runs bij elkaar slaan of is dat verleden tijd? Wie zijn er actief bezig met de plannen en wat is hun rol in het geheel? Er komt een nieuwe cricket-voorzitter, maar waarschijnlijk ook een vaste coach. Zijn er al namen bekend?
AN: Nee, er zijn nog geen namen bekend. Qua organisatie is het voor een groot deel de voortzetting van de huidige commissie waarbij we op zoek gaan naar een opvolger van Lau van Everdingen die als voorzitter stopt. Daarnaast gaan we op zoek naar de juiste trainers om de CricketAcademy te bemannen.

Toekomst:
Wanneer is het plan klaar en wat zijn de doelstellingen?
AN: Het plan is dit jaar klaar (2012). De invulling ervan wordt door de commissies en coaches opgepakt. In 2013 beginnen we dus direct met het invoeren van Cricket2020. Ik verwacht dat het even duurt voordat alle aspecten goed zijn ingevuld, maar de ambitie moet er zijn om bij de start van het seizoen (mei) de zaak op de rit te hebben. Cricket2020 is een programma van 8 jaar. Kortom, continue bijsturen indien nodig. We zullen altijd leren en er achter komen dat bepaalde zaken beter kunnen.
 
Zo liggen de plannen van het bestuur. Het ziet er allemaal georganiseerd uit en lijkt op het plan, wat bij de voetbaltak een enorm succes heeft bewerkstelligd. Wat er ontbreekt aan het verhaal van Arjan is een stukje emotie. Er moeten toch VOC-ers rondlopen, die ook de topjaren hebben meegemaakt en nog weten dat VOC vooral bekend stond als cricketvereniging? Deze mensen zullen met verdriet hebben moeten aanschouwen hoe het cricket is afgegleden naar een spelletje in de marge. We vragen Rob Vos, betrokken bij het nieuwe plan, om zijn reactie.
 

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl