Bloedhonden 15 jaar actief.

We gaan terug naar 1995 waarin VOC haar honderdste verjaardag vierde. Jan Willem Hitzerd (60), bekend als allround cluborganisator, lange tijd lid van de sponsor- en barcommissie en speler in het eerste cricketelftal in de jaren ’70 en Alan Garland (55), in de jaren ’80 speler in het eerste voetbalelftal, clownesk cricketer en organisator van een jaarlijks cricketevenement in Cabris (Zuid-Frankrijk), zijn dan reeds lid van de Lustrumcommissie en van de in die tijd ook nog bestaande “L’Equipe du Siècle”. Van deze club werd je lid door een jaarlijkse bijdrage van 100 gulden.

Doel was destijds fondsen te werven voor het lustrumjaar en eeuwfeest 1995. L’Equipe werd na het halen van de doelstelling ontbonden en de twee richtten in november ’96 een nieuwe club op: ‘De Bloedhonden’. Ook met het doel extra fondsen te werven voor lustra en andere doelen. Iedereen die VOC een warm hart toedroeg kon lid worden. Lidmaatschap speelde daarbij geen rol, ook buitenstaanders waren – en zijn nog steeds – welkom! Weldra lag het ledenaantal rond de 300. De naam bloedhonden is overigens geboren begin 1900 op het toenmalige Schuttersveld, waar VOC onder leiding van Dirk van Prooije iets stoers en gedecideerds over zich kreeg en hierdoor van de tegenstanders de naam kreeg van dit bijzondere en deftige hondenras.

Wat zijn naast extra geld voor een lustrumviering, de andere doelen van De Bloedhonden?
Jan Willem: “Allerlei dingen doen die niet uit de begroting kunnen. En dan met name voor onze voetbal- en cricketjeugd. Het gaat veelal om redelijke bedragen voor vergoeding van kosten van bijvoorbeeld tours naar het buitenland en VOC-tournooien.” Alan vult aan dat ook veel geld besteed is aan de audiovisuele afdeling in het clubhuis, zoals TV en abonnementen van Sky en Eredivisie Live, microfoons en geluidsinstallatie. Ook de beveiligingscamera’s (helaas niet bestand tegen recent vandalisme via het ijs), scoreborden voor cricket en voetbal op de hoofdvelden, de keukenairco en dug-outs komen uit de Bloedhondenpot. En, beiden lachend, “…het grote schilderij van het terrein aan de Kleiweg in de bestuurskamer is eveneens door ons bekostigd”! Hulp inzake hoeveel geld waar precies naartoe moet, krijgen Jan Willem en Alan van René van Ierschot en Rob de Widt. Zij vormen de commissie van aanbeveling.
 
Dat kan beter!
Verder organiseert het tweetal per jaar twee borrels voor de leden. In de zomer tijdens een cricketwedstrijd van VOC 1, waarbij vroeger de voor velen bekende tent stond opgesteld. “In de winter zijn we te gast in De Cluys van ABN AMRO, waar Liesbeth van Houwelingen altijd weer zorgt voor maximale gezelligheid. We hopen, dat dit nog lang zo mag blijven doorgaan”, aldus Jan Willem. Betalen alle bloedhonden netjes hun bijdrage? Alan: “Dat kan beter! We hebben per jaar ongeveer 10% niet-betalenden, die toch op de borrels komen. Maar de hoop is er dat men gaat snappen dat lid zijn ook verplichtingen met zich meebrengt.”
 
Wel eens gedacht aan opvolging?
“Ja natuurlijk”, antwoorden beiden in koor, “maar het is zo langzamerhand je VOC-kindje geworden. En dat zeg je niet zo gemakkelijk gedag. Daarbij kent iedereen in de club ons als het team dat de Bloedhondenorganisatie leidt. Dat is erg leuk en we willen dit best nog een hele tijd zo houden.”
 
VOC zonder Bloedhonden?
Jan Willem: “Bestaat niet! Life without a wife! We hopen dat er juist nieuwe aanmeldingen komen van die mensen, die onze club een warm hart toe wensen te dragen en daarbij twee maal per jaar willen genieten van een uiterst gezellige borrel. Het kan via bloedhonden@v-o-c.nl en ik weet zeker, dat ze er geen spijt van krijgen!”

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl