Onder de hamer (15)

Ik schrijf mijn bijdragen aan uw Vocabulaire op de computer. Ik weet dat sommigen onder u nuh daartoe nauwelijks in staat achten, maar toch is ‘t zo. Ik schrijf mijn stukjes altijd getypt in “Courier” lettertype met de grootte “12”. Verder had ik mij vanaf het begin voorgenomen een stukje nooit lang(durig)er te laten uitvallen dan 1 A4-tje (nu begrijpt u de belangrijkheid van Courier-12) om zodoende enig risico op langdradigheid te vermijden. Of ik daar ook daadwerkelijk in geslaagd ben is aan u.
 
Bij deze editie echter, zal mijn bijdrage de ene A4 ruimschoots gaan overtreffen. Die heeft geenszins te maken met een plotseling ontstane opwelling tot overdreven gebabbel, maar met iets totaal anders. V.O.C. staat voor een belangrijke periode in haar geschiedenis en ik wil u daar graag iets meer over vertellen. Helaas mis ik ook in deze bijdrage de actualiteit, gezien het tijdsverschil tussen de creatie van dit schrijven en het op uw deurmat liggen ervan, maar er blijft voldoende algemene informatie over om nu eens flink over de nieuwe locatie te gaan bomen.
 
V.O.C. heeft vorig jaar een belangrijk akkoord gesloten met de Gemeente Rotterdam. Zodra dit akkoord afgestempeld is door B&W (de ambtelijke molens..) kunnen wij samen naar de notaris, alwaar de opstallen in eigendom door onze vereniging aan de Gemeente worden overgedragen. Tegelijkertijd zal dan een bruikleenovereenkomst van start gaan, die het ons mogelijk zal maken de huidige opstallen gratis te blijven benutten tot het moment van daadwerkelijke verhuizing naar het nieuwe complex in het Schiebroekse Park. (Verlengde Hazelaarweg).
 
Tot nu toe kunt u het volgen, hoop ik. V.O.C. heeft als enige sportvereniging in Rotterdam eigen grond. Deze grond zal met de gemeente geruild worden voor nieuwe grond van precies dezelfde omvang op de nieuwe locatie. Tevens zal de gemeente ca. 2 hectare extra op huurbasis in gebruik geven, waardoor ons nieuwe complex dus ca. 50% groter wordt dan het huidige. Een extra tintje is dat bij het opleveren van onze huidige opstallen ook de grond in juridisch eigendom op de gemeente overgaat. Daar staat tegenover dat we deze ook tot het moment van verhuizing gratis in bruikleen terugkrijgen en dat op dat moment de Gemeente een verplichting heeft om nieuwe grond, voortkomende uit de grondruil, te leveren. Dit is allemaal beschreven in een grote allesomvattende overeenkomst, waarvoor het bestuur in september vorig jaar door de Algemene Ledenvergadering gemachtigd werd deze aan te gaan. Dat de traagheid van de ambtelijke molens ons op dit moment financieel niet deert blijkt uit het feit dat wij renteverlies per 1.01.01 vergoed krijgen. U volgt het nog steeds, toch?
 
Wij gaan dus verhuizen. Ondanks het feit, dat een officiële planning op dit moment nog op zich laat wachten, gaan we er van uit dat dit best eens in het voorjaar van 2003 zou kunnen gebeuren. Dit betekent, dat wij als bestuur nu al druk in de weer zijn met de beraadslagingen wat we nu precies willen en hoe we het willen. Landschapstechnisch zijn we hier ook afhankelijk van de gemeentelijke architecten, die zich zullen willen laten gelden omdat zij nu eenmaal een aantal ideeën met het gehele Schiebroekse Park hebben. Dat betekent, dat op dit moment bijvoorbeeld de entree en de parkeerlocaties nog niet geheel vast staan. Wel hebben wij een bevestiging op welke locatie het clubhuis zou moeten komen en daar kunnen we dus mee aan de slag.
 
Alvorens dat te doen, moeten we weer weten wat we nu precies wel en precies niet willen en welke weg we willen volgen om tot het beste resultaat te komen. Met name in januari, maar ook al daarvoor, heeft uw bestuur daar uitgebreid over vergaderd.
 
De keuze welke bouwkundige weg te willen volgen is een belangrijke. Daarvoor is ook advies gevraagd aan de verantwoordelijke bouwadviseur in de commissie Nieuw VOC. De keuze welke kant op te gaan met de vereniging is er een van een hele andere orde. De lijn, die het bestuur zal kiezen, is er een van een goede balans tussen “nu zijn er kansen om iets te doen” en “blijf met beide benen op de grond staan voordat je jezelf over-eet”. Pas als er mensen zijn die gaan vinden dat je veel te groots uitpakt tesamen met mensen die vinden dat je veel te conservatief bent zit je op de goede weg!

Wij hebben deze keuze natuurlijk ook wat concreter vertaald. Het bestuur zal kiezen voor het zo optimaal mogelijk beoefenen van onze twee sporten. Wij streven er naar voorzieningen te treffen, die in dienst staan van het voetbal en het cricket. Daarbij zal onze insteek zijn het trachten waar te maken dat beide sporten gedurende het hele jaar op onze nieuwe locatie te beoefenen zijn, hetzij in wedstrijdformaat, hetzij als oefening. Tevens zeggen we, indien dit leidt tot extra faciliteiten die we willen hebben om dit te verwezenlijken, dat deze faciliteiten primair en principieel voor het voetbal en cricket in het leven geroepen worden en niet voor andere sporten of vrije tijdsbestedingen. Pas als blijkt, dat deze voorzieningen ook te benutten zullen zijn gedurende andere uren voor alternatieve zaken, dan zullen wij deze mogelijkheden positief tegemoet treden. Echter, alleen indien blijkt dat ze binnen het kader vallen van wat in onze vereniging over het algemeen als acceptabel en passend wordt beschouwd. Zodoende kunnen we trachten de exploitatie op een wat meer vriendelijke manier rond te breien en daar zijn alle leden mee gediend. Het bestuur heeft ervoor gekozen om niet de richting uit te van van omniclub of service-center, omdat wij vinden dat dit de beleving en sfeer op V.O.C. niet ten goede zal komen en wij er so-wie-so niet de ruimte voor zullen hebben. Wat tevens heel belangrijk is, is dat bij menige andere (ons bekende) vereniging is gebleken, dat men met hangende pootjes van het omni-idee is terug gekomen. Kijk om u heen en u heeft voorbeelden te over. Wel weten we dat wij mee zullen moeten in de vaart der volkeren en u heeft kunnen zien dat ook dit besef inmiddels tot organisatorische aanpassingen heeft geleid, die een halve generatie geleden bij ons voor schier onmogelijk werden gehouden. Toch willen wij niet uit het oog verliezen, waarom V.O.C. in diezelfde periode een tegendraadse groei heeft meegemaakt. Dat vindt zijn oorsprong nu juist in die zaken, die wij ten enen male niet over boord willen gooien. Dus wordt onze vereniging geen service-center met een zakelijk karakter, dat voor “passanten” (zoals ik ze altijd maar noem) aantrekkelijk lijkt, maar de trouwe V.O.C.-er van zijn club doet vervreemden.
 
Onze vereniging speelt twee amateursporten. Wij moeten er altijd naar streven daar op een sportieve manier zo goed mogelijk invulling aan te geven, binnen de normen en waarden die daar voor staan. Had het derde-klasse amateurvoetbal een hoge wekelijkse publiciteitswaarde op TV Rijnmond en was het Nederlandse cricket elke zondag avond een kwartier op Studio Sport (en bijvoorbeeld Olympisch kampioen met een paar honderd duizend beoefenaren!) dan waren de kaarten ongetwijfeld anders geschud. Waar wij heel goed begrijpen, dat het hockey in Nederland een totaal andere magnitude aanneemt en de verenigingen naarstig op zoek zijn hun beleid daarop aan te passen, moeten wij erkennen dat onze sterke punten op een duidelijk andere golflengte liggen. Een golflengte, overigens, die naar onze smaak niet minderwaardig is maar wel totaal verschillend.
 
Blijft over hoe nu de leden gedetailleerd te informeren tot welke concrete voorstellen die denkbeelden zullen leiden. Hier komen we, helaas, op een plateau waar de kip-en-ei verhalen talloos zijn. Wij willen gaarne naar voren komen op het moment dat we ook weten dat de dingen die wij voorstellen haalbaar lijken te zijn. Daar zit ‘m de knijp, vooral financieel. Het begint met het maken van een inschatting wat we denken financieel aan te kunnen, daarna gebaseerd op deze verwachtingen plannen onder de arm eerst de leden consulteren om daarna bij gebleken draagvlak als een speel de boer op te gaan om te kijken of we de plannen ook werkelijk financieel kunnen invullen. Als we enige nek-uistekerij bagatelliseren zien komt ‘t daar wel grofweg op neer.
 
Het geduld en de kalmte van u allen speelt hierbij een grote rol. Ook wij willen graag een versnelling hoger maar zo lang er te veel glad ijs op de weg ligt moeten we toch wat voorzichtiger rijden. U hoort nog!
 
Rob van Weelde 18.02.01

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl