Nieuwe voorzitter Luuk Bannink

Geboren 3 maart 1953

  • V.O.C. lid sinds oktober 1967
  • Erelid van V.O.C. sinds mei 2009
  • Voorzitter 29 oktober 2004 tot 25 mei 2009
  • Vice voorzitter: 27 oktober 1995 – 29 oktober 2004
  • Redactie lid Vocabulaire van 1974 – 1984
  • Voorzitter archiefcommissie 2012 -

Geboren in Amsterdam, daarna verhuisd naar Den Haag, vanaf zijn 14elid van V.O.C en woonachtig in Rotterdam.
Over zijn sportieve prestaties valt niet veel op te merken. Tijdens zijn B1 tijd als voetballer staat vermeld dat hij zo hard schoot dat de keeper het verstandiger leek om maar te bukken. In zijn seniorentijd omgevormd tot doelwachter, iemand moest het tenslotte doen. Door vele rugproblemen uiteindelijk gestopt rond de eeuwwisseling. Als cricketer in 1973 doorgebroken in het 6eelftal, toen nog onder leiding van Luigi van Leeuwen. Daarna via het beruchte “Irrepressible” 7th team doorgestroomd naar de veteranen. Behoort tot het beperkte gezelschap clubleden dat meer dan 350 wedstrijden voor een V.O.C  cricket-elftal uitkwam.
 
Op jeugdige leeftijd door Arie Terwiel gerekruteerd als barhulp. Vervolgens in de loop der jaren vele functies vervuld waaronder jeugdleider, redacteur en medeoprichter van Vocabulaire, wedstrijd-secretaris lagere elftallen cricket, voorzitter barcommissie en vele jaren aanvoerder van zijn cricketteam. Thans nog voorzitter van de Archiefcommissie.
 
In 1995 is hij toegetreden tot het V.O.C.-bestuur in de rol van vicevoorzitter met als belangrijkste aandachtsgebied de bar en later ook ledenadministratie en het verzorgen van de contributie nota’s.
 
Toen Rob van Weelde in 2004 aangaf de voorzittershamer te willen overdragen en het niet zo eenvoudig bleek een opvolger te vinden heeft Luuk na ampele overwegingen en in overleg met de overige bestuursleden besloten de functie van voorzitter op zich te nemen.
 
Tot bijna ieders verrassing promoveerde ons eerste voetbalelftal na 73 jaar in 2006 weer naar de Tweede Klasse, toen nog net een stapje te hoog. De cricketers hebben eenmaal de play offs bereikt en wisten steeds te eindigen in het zogenaamde linker rijtje.
 
Na de verhuizing naar de Hazelaarweg is het ledental, zeker bij de jeugd fors gegroeid en zijn zelfs wachtlijsten ontstaan. De wedstrijd-trainingsvelden werden kaal gespeeld, waardoor belijning verdween en dus het spelen van wedstrijden niet meer mogelijk bleek. Samen met Jan van het Veer de toenmalige vice-voorzitter is intensief met de gemeente gesproken over de mogelijke aanleg van kunstgras hetgeen voor de verhuizing nog onbespreekbaar was. In eerste instantie kregen zij nul op rekest, V.O.C was immers genoeg geholpen bij de verhuizing. Door enige vasthoudendheid en een beetje geluk in de timing – er was uit bezuinigingsoverwegingen inmiddels besloten binnen de gemeente Rotterdam om 30 kunstgrasvelden aan te leggen - hebben ze een formule gevonden om op ons terrein 2.5 kunstgrasveld aan te leggen. Hierdoor was het vanaf 2005 mogelijk om zowel het aantal trainingen als wedstrijden in lijn te brengen met de stijgende vraag naar trainings- en wedstrijd speeluren.
 
Door de toestroom van (getalenteerde) jeugd en de uitstekende trainingsstaf is op bijna alle leeftijdsklassen het hoofdklasse niveau bereikt. Mede door het opzetten van de Heerendivisie op de vrijdagavond stijgt het ledental tot 1278. In relatief korte tijd is V.O.C bijna verdubbeld in aantal leden. Dit vergt een andere inzet en opzet van taken en mensen. De zogenaamde commissie V.O.C-motor, waarvan Luuk’s opvolger Arjan Nataraj,  en René van Ierschot deel van uitmaken komt tot de conclusie dat het noodzakelijk is om commissies meer eigen (budget)verantwoordelijkheden te geven om het bestuur te verlossen van veel operationele taken.
 
Ten aanzien van de communicatie is veel veranderd door de komst van het internet. Het wekelijks bulletin in gedrukte vorm houdt op te bestaan. Door de inspanningen van medebestuurslid Rob Vos wordt 4 x per jaar een geheel vernieuwd glossy Vocabulaire uitgebracht op magazine formaat.
 

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl