Voorzitter Jan Verbeek.

J.W. (Jan) Verbeek
29 juli 1934 – 10 november 2004

V.O.C. lid 1946
Erelid 1984
Voorzitter 19 november 1982 - 1992
Oud lid eerste kamer der Staten Generaal voor de V.V.D.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Wolfert van Borselenpenning gemeente Rotterdam
Thorbeckepenning V.V.D.

 

De eerste kennismaking van Jan met V.O.C. was aan de hand van zijn vader om te kijken naar voetbalwedstrijden van het eerste elftal. In november 1946 is hij aangemeld als (voetbal)lid. Het roodzwarte shirt heeft hij niet lang gedragen als actief (jeugd)voetballer. Daarnaast is het ook maar gebleven tot een enkele verwoede poging om het cricketbat te hanteren. Toch keek hij daar altijd met een warm gevoel op terug. In de eerste naoorlogse jaren bleek de gang naar V.O.C. voor Jan net als velen van zijn leeftijdsgenoten het uitje van de week.

Op latere leeftijd heeft hij zich meer gericht op tennis en roeien. Midden zeventiger jaren keerde Jan weer terug op de velden van VOC toen zijn zoons oud genoeg waren om lid te worden. Al snel werd hij lid van de jeugdcommissie en jeugdbegeleider van de elftallen van zijn zoons. Zo heeft hij ontelbare keren langs de lijn gestaan en vrijwel alle voetbalvelden in Rotterdam gezien.

Door het aftreden van een groot deel van het zittende bestuur werd Jan in 1982 aangezocht als kandidaat voor de functie van voorzitter. Dit resulteerde in zijn benoeming door de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19 november 1982. Ruim 10 jaar heeft hij deze functie vervuld.  

Jan was een bestuurder op afstand, maar wel met overtuiging en hart voor de zaak. Hij was loyaal naar zijn medebestuurders, verdoezelde niets en hield niet van streken.

Het was duidelijk dat hij meer bezigheden had dan alleen zijn werk en VOC. Van zijn politieke ervaring en ingangen heeft V.O.C. gebruik kunnen maken tijdens de vele gesprekken en onderhandelingen die de club indertijd voerde met de gemeente Rotterdam om een nieuwe locatie te verkrijgen. Samen met zijn medebestuursleden Jim Bodde sr. en Börre van Nieveld is toen een goede basis gelegd voor de latere succesvolle onderhandelingen die eind 90-er jaren door Rob van Weelde zijn gevoerd. Ook is met eerder vermelde bestuursleden een start gemaakt met de introductie van sponsorgelden. Dat ging toentertijd niet zonder slag of stoot. Maar het duurde niet lang meer of er verschenen reclameborden langs het veld.

Door zijn grote ervaring op vergadergebied werden onder zijn leiding bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen efficiënt afgehandeld. Twee jaar na zijn aftreden als voorzitter werd hij samen met Jim Bodde sr. en Borre van Nievelt benoemd als erelid van VOC. Zijn bemoeienissen met VOC bleven daarna beperkt tot het met grote regelmaat bezoeken van de wedstrijden van ons eerste voetbalelftal.

Zijn gezondheid liet hem al op relatief jonge leeftijd in de steek. Het is hem daarom niet gegund geweest om het nieuwe complex aan de Hazelaarweg in volle bewustzijn te bezoeken.

Laten we Jan vooral herinneren als een maatschappelijk actief betrokken man, trouwe vader en trouwe vriend.

 

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl