Jaarverslag jeugdvoetbalcie

Hiernaast staan de eindstanden van de verschillende elftallen met vermelding van de heren leiders, die gedurende het gehele seizoen de elftallen onder hun hoede hebben gehad

 

TRAINING
Moest gedurende het vorige seizoen ten aanzien van de juniorentraining nog een zeker compromis worden gevonden door combinatie van de training van de A- en B- junioren, gedurende het seizoen 1983/84 was de training voor alle leeftijdsgroepen optimaal geregeld. Een reeds eerder gekoesterde wens werd vervuld, toen de heer A. Bak -na beëindiging van zijn hoofdtrainersfunctie bij de 2e klasser DRL - bereid werd gevonden zijn trainerscapaciteiten weer ten dienste te stellen van VOC en de training van de A-junioren op zich te nemen. Hierdoor kon de training van de A-, B- en C-junioren weer afzonderlijk worden georganiseerd. Ook dit seizoen bleken de heren B. Weemering, H. Smits en J. Scholte weer bereid hun tijd en energie in dienst van de VOC-jeugd te stellen en werden de B- en C-junioren weer door hen getraind. De opkomst op de trainingen was redelijk, maar liet, gelet op de inzet en het enthousiasme van de heren trainers en daarbij de kwaliteit van de trainingen, soms toch wel te wensen over. Laat de wegblijvers zich realiseren, dat zij unieke kansen voor hun sportieve ontwikkeling laten liggen! Een extra aanmoediging voor het komende seizoen is dan ook zeker op zijn plaats. De trainingen van onze pupillen stonden als vanouds weer onder de uitstekende leiding van de heer A. Visser, daarbij op de Zaterdagen geassisteerd door de heren A. Fockema Andreae, H. Leijgraaf en R. Bantje. Vooral de training op de woensdagen werd met veel enthousiasme gevolgd en vervult - sedert jaren - een belangrijke functie bij de sportieve vorming van onze jongste jeugd. Aan de heren trainers voor al hun werk en opoffering voor onze junioren en pupillen hartelijk dank.

DE COMPETITIE:

JUNIOREN
Ook dit seizoen bleek het niet mogelijk om met 2 elftallen in elke jeugdklasse in te schrijven. Het aantal A- en B-junioren noopte de jeugdcommissie gebruik te maken van de nieuwe door de R.V.B. geopende mogelijkheid tot inschrijven met combinatie-elftallen. Aan de competitie werd deelgenomen met één A-elftal, één B-elftal en 2 C-elftallen, daarnaast met 1 combinatie A/B en een combinatie B/C-elftal.

Uit de eindstanden blijkt een duidelijke tegenstelling in de resultaten! De selectie-elftallen mochten zich verheugen in zeer goede resultaten met een kampioenschap voor het A- en het C1-elftal en een zeer goede 2e plaats van het B-elftal. Ongetwijfeld een direct resultaat van alle trainingsarbeid. De resultaten van de combinatie-elftallen en van het C2-elftal vielen tegen en zeker die van het A/B-elftal. De fysieke verschillen in de combinatie-elftallen leidden dikwijls to extreme uitslagen en als zodanig zijn deze nieuw door de R.V.B. geïntroduceerde junioren-klassen geen succes gebleken. Gelukkig zullen wij het komende seizoen elk met twee volwaardige A, B en C-elftallen kunnen inschrijven en hopen we op meer regelmatige resultaten. Onze waardering uiteraard voor de heren leiders, die week in week uit, weer of geen weer, hun tijd (en auto) ter beschikking stelden in het belang van de V.O.C.-jeugd. Een niet geringe opoffering, welke dan ook van onze junioren en hun ouders de ruimste appreciatie verdient. Daarbij onze erkenning voor de diverse moeders en vaders, die onze jongens tijdens de uit- en thuiswedstrijden hebben begeleid en aangemoedigd en veelal assisteerden bij het vervoer. Niet in de laatste plaats onze dank aan de leden-scheidsrechters, die bereid waren de thuiswedstrijden te leiden.

PUPILLEN
Twee pupillen-elftallen - D1 en D2 - speelden dit jaar in competitieverband. De leiding van deze elftallen was in handen van de heren W. Wilson en P. Kraan resp. de heren A. Fockema Andreae, A. Ter Berg en H. Leijgraaf, terwijl de algehele coördinatie van het pupillenvoetbal berustte bij de heer W. Koomans. Het enthousiasme waarmede de pupillen hun wedstrijden spelen is hartverwarmend en alleen daarom zeker een gang naar onze velden op zaterdagmorgen ten volle waard! Jammer is dat in deze leeftijdsklasse de krachtsverhoudingen in het veld worden bepaald door het verschil in fysiek. Ook gedurende de winterstop waren onze pupillen actief in hun sport. Met twee D-teams en met een E- en E/F-team werd aan de door de R.V.B. georganiseerde zaalcompetitie deelgenomen. Tenslotte zij vermeld de deelname aan enkele tournooien. Een D-elftal - gelouterd in de competitie - bereikte een tweede plaats in Haarlem tijdens de deelname aan een door de Kon H.F.C. georganiseerd tournooi en een D- en een E/F-elftal vertegenwoordigden VOC in het traditionele Paastournooi van SVDP op Sportpark Duyvestein. Ook hier met succes, gegeven de 2e en 3e prijs resp. die in de poules werden bereikt. Onze dank gaat uit naar alle heren die zich dit jaar voor onze pupillen hebben ingespannen en hen hierdoor een fijn sportseizoen hebben bezorgd.

TOURNOOIEN
Het door de jaren heen traditionele tournooi “deAcht” voor A-elftallen werd dit jaar georganiseerd door Victoria te Hilversum. Ook VOC was hier, zoals gebruikelijk vertegenwoordigd. In dit in sportieve sfeer gespeelde tournooi eindigde ons A-elftal als tweede in de poule na een gelijk spel tegen de Kon. U.D., dat uiteindelijk tournooiwinnaar werd. VOC eindigde als vierde. Ons eigen tournooi op Koninginnedag werd dit jaar begenadigd door ideaal voetbalweer. Volgens de geijkte formule werd deelgenomen door A, B, C en D-elftallen en ook dit jaar waren naast VOC, de Kon. H.F.C., Quick den Haag en Xerxes de deelnemende verenigingen. Ook in dit tournooi werden de wedstrijden in uitstekende sfeer gespeeld, waarbij uiteindelijk Xerxes als totaalwinnaar uit de bus kwam.

ARDENNEN 1984
Evenals het vorig jaar werd door een 30-tal VOC-junioren een reis naar de Ardennen met een driedaags verblijf in een sporthotel georganiseerd. De initiatiefnemers de heren H. Smits en J. Scholte, geassisteerd door de heren P. v.d. Loo, F. Hoofdman en H. Ebeli en niet te vergeten Mevr. C. Smits, hebben onze jongens weer een onvergetelijke trip bezorgd. Wederom een groot succes waarop allen met grote voldoening kunnen terugzien.

AFSCHEID J. SLOTBOOM
Na een tiental jaren als secretaris en als voorzitter/secretaris in het belang van de VOC-jeugd in de juniorencommissie werkzaam te zijn geweest, heeft Jan Slotboom besloten zijn aktiviteiten te beëindigen. Gedurende al die jaren werd ook de redaktie van het junioren- en pupillenvoetbal in het “Wekelijks Bulletin” door hem opgesteld, getypt en op de stencilmachine afgedrukt. Voorwaar geen geringe verdienste, waarvoor wij hem aan het slot van dit verslag ten zeerste willen bedanken.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl