M. (Marten) Castelein nieuwe voorzitter.

27 april 1921  -  08 januari 2019

  • V.O.C. lid sinds 1941
  • Erevoorzitter 1990
  • Erelid 19 november 1982
  • Voorzitter 31 oktober 1970 – 19 november 1982
  • Vice voorzitter 17 december 1965 -  31 oktober 1970

Marten Castelein werd op 27 april in 1921 geboren in het Friese Mantgum, groeide op een boerderij in Grou en doorliep de H.B.S. in Leeuwarden. Daar speelde hij bij LSC1890 in Sneek, een van de oudste verenigingen van Noord-Nederland. Tijdens zijn H.B.S-tijd heeft hij via de scholierencompetitie indertijd nog tegen Abe Lenstra gespeeld.

Martens droom om piloot te worden viel in duigen door de oorlog. Hij zou in de zomer van 1940 moeten opkomen voor dienstplicht. Maar in mei vielen de Duitsers binnen en veranderde alles. Het werd de Rijksbelastingschool, waarvoor hij naar de Maasstad verhuisde.

Dat het voor de voetballer Castelein V.O.C. werd was eigenlijk toeval. ,Via een van zijn  medestudenten kwam hij in contact met de familie van het Groenewoud een bekende V.O.C-naam in die dagen. De kennismaking beviel van beide kanten en van 1941 tot april1946 stond Castelein bij V.O.C. onder de lat. Sportief gezien is er nog een moment waar Castelein bij wijze van spreken nog wel eens van wakker is geworden. De beruchte wedstrijd uit 1944 toen een doelpunt van Fortuna Vlaardingen in de laatste minuut de promotie van V.O.C. naar de tweede klasse voorkwam. Met lede ogen moest hij toezien hoe concurrent Fortuna met de winst en de promotie aan de haal ging. Dit voorval heeft voor hem voor de rest van zijn leven vele malen tot discussies en gesprekken aan de bar en langs het veld geleid. Eeuwig zonde, want als...

Na 1946 was het voor Castelein afgelopen met het voetbal: werk, gezin en tal van andere bezigheden, waaronder het halen van zijn vliegbrevet, slokten zijn tijd op. Hij volgde na de oorlog de opleiding tandheelkunde in Utrecht en vestigde zich als tandarts in Rotterdam. Bovendien werd hij voorzitter van de Landelijke Tandartsen Vereniging en was hij 18 jaar lang lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege. Die bestuurlijke ervaring kwam goed van pas toen Marten later benaderd werd voor een bestuursfunctie het voorzitterschap van V.O.C. Na eerst tot het bestuur te zijn toegetreden als vice -voorzitter werd hij 31 oktober 1970 tot voorzitter verkozen.

Tijdens zijn voorzitterschap kondigde zich voor eerst gemeentelijke plannen aan om op ons terrein aan de Kleiweg huizen te gaan bouwen. Het is toen echter bij plannen gebleven. Ook is middels een zware commissie onderzocht of er een sprong voorwaarts gemaakt kon worden in de vorm van een Omni-vereniging waarin o.a ook tennis, hockey en mogelijk squash als sporten konden worden beoefend. Het plan bleek op dat moment te ambitieus voor V.O.C en is na rumoerige discussies een stille dood gestorven.

Tijdens de bestuursperiode van Marten is het eerste cricketelftal in 1969 gedegradeerd uit de hoofdklasse en vervolgens is het eerste ongedeelde landskampioenschap behaald in 1974. Hierna volgden nog de landskampioenschappen in 1975, 1977 en 1982.

Bijzonder feit is dat Castelein - dankzij een uitstekende gezondheid tot ver in de negentig - met kop en schouders al zijn voorgangers in leeftijd ruim heeft verslagen, maar dat hij daarnaast de enige is die alle voorzitters (tot op heden) uit het bestaan van V.O.C. heeft gekend. Dat zal zeker niet meer door enig ander kunnen worden overtroffen.

Als erevoorzitter heeft hij vrijwel alle Algemene Ledenvergaderingen bijgewoond en traditioneel afgesloten met een bijzonder woord van dank aan het bestuur van de vereniging voor de bewezen inspanningen.

Zijn rijzige gestalte staat menigeen op het netvlies gegraveerd.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl