Cricketseizoen 1974/1

Aflevering 1

V.O.C. 1 voor het eerst in zijn historie alleen kampioen van Nederland.
Sinds 1955 heeft cricket in V.O.C. een verheugende groei meegemaakt tengevolge waarvan het aantal actieve spelers beduidend is toegenomen. Door de grootscheepse opzet van de trainer - m.n. door Bill Wignall - zijn ook de resultaten over de gehele linie met grote sprongen vooruitgegaan. Ons op papier zeer sterke topteam wist er niettemin slechts éénmaal - in 1965 - in te slagen de top van ons vaderlands cricket te bereiken en dat dan slechts samen met het Haagse Quick. Dit jaar werden de zaken opnieuw fors aangepakt.

Een intensieve trainingscampagne, gevolgd door enkele oefenwedstrijden, waren een goede aanloop voor de start van het seizoen op resp. 12 en 19 mei. De basis werd in feite reeds gelegd bij de start, waarbij V.O.C. door 3 opeenvolgende overwinningen reeds direct afstand nam van zijn concurrenten.

19 mei: In de hoofdklasse worden 3 van de 4 wedstrijden beslist, zij het dat de overwinning van V.O.C. wel een zeer nipte was. VOC kwam het eerst battend niet verder dan 76 (Bert v. Weelde 25). Onze aanval was echter al direct op dreef en kreeg Quick via 5 voor 22 op de knieën voor slechts 60. Vooral Rob v. Weelde (4-17) hield Quick in toom.

23 mei: V.O.C. - Hercules 125 - 122
Van de vele regen uit dit seizoen kwam de eerste lading gelukkig net buiten Rotterdam neer en na opnieuw eerst te hebben gebat wist VOC onder grote spanning Hercules met 3 runs te kloppen, hoewel na een gemiste vangkans op een kritiek moment de wedstrijd nog bijna zou zijn geëindigd in een nederlaag. De start was goed en resulteerde (R. Ierschot 39, H. van Lingen 21 en A. Bakker 21) in 95 voor 3. Het was Hans v. d. Kooy, die na een collapse (110 voor 8) met 2 vieren en één zes ons totaal brutaal naar 125 tilde. Met een overvloed aan tijd en 2 ingespeelde batsmen had Hercules feitelijk de wedstrijd in handen, vooral toen omstreeks 100 voor 8 een niet al te moeilijke vang grandioos werd gemist.
Het leek zonder meer een tactische blunder toen de Utrechtenaar v. d. Leur zijn beheersing verloor en aan de boundary door J. v. d. Kooy koelbloedig gevangen bij een poging tot een zes. Er waren toen nog 7 overs te spelen! Via 6 gehouden vangen beheerste ook nu Rob v. Weelde de aanval met 7 wickets voor 51 runs in 24 overs.

26 mei: H.C.C. 1 - V.O.C. 147 - 190
Op deze zondag werden alle wedstrijden voor het eerst met duidelijk verschil tot een beslissing gebracht, waarbij V.O.C. de topper tegen HCC eveneens in zijn voordeel besliste. Ook nu ging dat niet zonder spanning en zonder de nodige emoties.
Na enige teleurstellende battingprestaties kwamen nu enkele spelers eens goed af en mede t. g. v. enige gemiste Haagse kansen werden in 72 over 190 runs vergaard. Dat totaal zou HCC in slechts 2 u. 45 minuten moeten maken. Het vereiste tempo had het wel en in geval van een draw zou dus het extra punt voor de Haagse zijn geweest. De VOC innings was intussen na R. Ierschot (16) en v. Lingen (17) vooral het werk van Renee Schoonheim met een magistrale 83. Renee batte later niet geheel kansloos maar contribueerde 2 zessen en 8 vieren in zijn innings. Jim Boddé als nr 8 leverde bovendien 25 runs. De Haagse ging er aanvankelijk fors tegenaan maar mocht mede door uitstekend fielden van VOC (vangen van Bert van Weelde en Hans v. d. Kooy op Fontein en Niels Bakker) en nu eens goed bowlen van Zeger en Ferd. Cornelis slechts hopen op een draw met bonuspunt. Na het vertrek van Hans Rijkens (52 op 145 voor 9) kostte het opruimen van de laatste man nog een kwartier. Ook dat klaarde Bert van Weelde echter in de laatste over.
Na deze zondag bedroeg de marge tussen VOC en de rest reeds 6 punten.

2 en 3 juni: V.O.C. - H.B.S. 154 - 134 : 7 b. p. VOC
Het stormachtig Pinksterweekend resulteerde in 2 draws en 2 beslissingen in de hoofdklasse. Ook VOC verspeelde hierbij 2 punten voor het eerst maar handhaafde zijn leiderspositie. VOC batte opnieuw eerst en deed dat tegen de felle Hagenaars niet zo best. op 60 voor 7 waren de runs vooral van Ierschot (15) en Hitzerd (22) gekomen. Gelukkig dat de punten kennelijk niet alleen van onze tandem Bakker-Schoonheim behoeven te komen en dat in dit geval Hans v. d. Kooy (43, 8x4) en Rob v. Weelde (31, 3x4) met aantrekkelijk en vaak brutaal spel eveneens in staat bleken de battingside overeind te houden. Volgens sommigen kreeg Ierschot van de umpire ten onrechte nieuw leven. Niettemin kreeg HBS redelijk de tijd om dit totaal te maken. VOC’s 8e wicket leverde liefst 74 runs op. Het was de Haagse tandem v.Rijn-Derogee, die met 36 en 38 n.o. VOC in elk geval van de overwinning afhield. De staart kon echter het benodigde tempo voor de overwinning niet opbrengen. Rob van Weelde boekte met 4-40 in 20 over het meeste succes.

9 juni: U.D. - V.O.C. 157 voor 8 - 158 voor 5 1-5
In deze wedstrijd kwam VOC voor het eerst in 2e positie in tijdnood maar wist zijn battingforce tevens waar te maken door na zeer aanvallend battend in zeer korte tijd het Deventers totaal te overtreffen. VOC verkoos te fielden in UD maakte daar dankbaar gebruik van door in 4 u 13 157 runs te maken voor 8 wickets.
Dit keer boekte Ferdinand Cornelis het meeste succes (3-43), Rob van Weelde 2 voor 35 in 21 overs. Schoonheim 3 slachtoffers.
Na de stortbuien van de vorige dag betekende die 160 runs in 2.15 bepaald geen eenvoudige opgave. Het karwei werd practisch geklaard door 2 man (Bakker-Schoonheim), waarna Hitzerd op de voorlaatste bal de opdracht voltooide. Bakker opende dit keer zelf met v. Lingen. Via 1-42 (v. Lingen run out) werd de ene na de andere over door Bakker losgeramd, tot ook hij op 128 run out ging voor 80 (1x6, 6x4). ZIjn partner Schoonheim - tot dan vooral singles scorend - verhoogde het tempo nog meer met enkele vieren en zessen en sneuvelde 4 runs van het einddoel verwijderd met 53 runs.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl