V.O.C. 75

In “Ons wekelijks Bulletin” is melding gemaakt van de voorbereidingen van de Jubileumviering. Een voorlopige commissie heeft op verzoek van het Bestuur voorlopige plannen gemaakt. Deze plannen konden in grote lijnen de goedkeuring van het Bestuur wegdragen en daarin vond dat Bestuur aanleiding de plannenmakers te verzoeken deze ook te realiseren, uiteraard met inachtneming van de detailcritiek. Daar de plannenmakers geen bezwaren tegen de bezwaren hadden, hebben zij het aanvankelijk gemaakte voorbehoud laten varen en het woord ‘voorlopig’ voor de naam van de commissie geschrapt en zich officieel laten installeren.
In spoedvergadering bijeengekomen werd tot een taakverdeling besloten om tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering te komen. Het toeval wil echter dat alle vijf commissieleden ook nog wat anders hebben te doen en dus de taakverdeling in overeenstemming moesten brengen met dat andere. Dat lukt ons tot nu toe vrij aardig.
Ieder commissielid is vanzelfsprekend veelzijdig. Zij hebben zwakke, zeer zwakke en enkele iets minder zwakke zijden. Er zijn zelfs dingen, waarvan ze helemaal geen verstand hebben.
Bij de taakverdeling is met die zijde dan ook rekening gehouden en zo gaan wij straks groepsgewijze  -hele kleine groepjes, maar nooit alleen – onderdelen uitwerken.

Er kunnen straks nog enorme tegenvallers komen. Er kunnen mensen niet kunnen of wel kunnen, maar niet doen – hierbij denken we alleen aan buitenstaanders – kortom er kan nog zoveel gebeuren waarom iets niet gebeurt. Misschien is er zelfs geen geld genoeg. Je kunt niet weten. We willen maar zeggen, het is nog te vroeg voor een programma, zelfs te vroeg voor een voorlopig programma. Het enige dat we kunnen doen is vertellen waaraan we hebben gedacht. Voor U is er dan nog een zee van tijd om ons te vertellen- wat wij - in de haast hebben vergeten.

Wij hebben gedacht aan:

  • Een officiële receptie
  • Een zeer grote feestavond voor alle V.O.C.-ers  van 14 jaar en ouder
  • Een feestmiddag voor alle V.O.C.-ertjes, jonger dan 14 jaar
  • Een speciale mannenavond, waarop de dames niet worden vergeten
  • Een senioren-voetbal-sportdag
  • Een junioren-adspiranten-pupillen-sportdag
  • Een hele bijzondere wedstrijd voor ons 1e voetbalelftal
  • Een aantal absolute hoogtepunten voor onze cricketafdeling
  • Een bijeenkomst van de hele oude garde, over ons hele land en ver daarbuiten verspreid, die destijds zoveel hebben gedaan, waardoor het nu mogelijk is dit feest te vieren.

Wij hebben ook aan andere dingen gedacht en deze weer even vlot of soms na lange aarzeling verworpen.

Waar wij echter geen moment aan hebben gedacht is, dat we dit veelomvattende programma met  z’n vijven zouden moeten of kunnen uitvoeren. Daar denken we ook nu en straks niet aan, want we weten dat U en al die anderen, met alle deskundigheid en relaties, ons niet alleen zullen laten met de voorbereiding en de uitvoering.                 

Voor de niet-bulletin-lezers- en - lezeressen nog even de namen van hen, die van nu af aan voor minstens een jaar schuil gaan achter de naam van “Ju-com”:

R. Wim Ierschot voorzitter
Henk R. Steinvoorte secretaris (Jan Evertsenplaats 102, tel. 142489)
Cor de Widt
Jan Wilts
Galdjo D. Wynia                                                             

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl