Our Gang

Meestal lopen we achter de feiten aan, maar nu willen we toch beginnen met het vermelden van een gebeurtenis die nog moet plaats hebben, nl. het huwelijk van Hannie Brandt en Bas Schors, dat op 14 mei a.s. zal worden voltrokken. Het jonge paar, dat zich vergezeld weet van onze beste wensen voor hun toekomst, gaat zich in een van de randgemeenten van Rotterdam vestigen.

“Oud” nieuws is er natuurlijk ook. Zo is bv. het slagen van Freek Bartels voor zijn candidaatsexamen economie nog niet vermeld. Hoewel al bijna afgestudeerd, alsnog onze hartelijke gelukwensen met die prestatie.

De Heer en Mevrouw Pijnacker Hordijk – Kalt geven met groet vreugde kennis van de geboorte van hun dochter Cunera Saskia op 4 dezer. Ook van dit heuglijke feit gaarne het gewag, onder aanbieding van onze h.g.

Om het assortiment volledig te houden kunnen wij ook een verloving melden nl. die van Henriëtte Smits en Gerard C. Franken. Zij recipiëren op 24 april van 15.30 – 17.00 in de Pastorie te Hemmen, (Post Zetten), maar onze gelukwensen bieden wij gaarne reeds bij deze aan.

Toon en Ton Bakker verzochten ons opname van het volgende, waaraan wij gaarne gevolg geven.

  • “Nog herstellende van mijn val, wil ik alvast al die VOC-vrienden bedanken, die mijn tijd in het ziekenhuis ogenschijnlijk zo hebben verkort met hun medeleven. Binnen niet al te lange tijd hoop ik de groene jagersvlag weer te hanteren”.
  • “De overweldigende belangstelling voor ons huwelijk van VOC, is voor mijn vrouw en mij een enorme stimulans voor de toekomst.
  • Gaarne zou ik langs deze weg iedereen voor de cadeaux en hun belangstelling willen bedanken”.

De familie de Vries schreef ons dat Ons Wekelijks Bulletin slechts met 1 dag vertraging in hun hotel aan de Middellandse Zee werd bezorgd. Zij leefden dus mee met de teleurstellende 0-1 tegen Hillegersberg, maar hebben er zeker een extra genomen na de overwinning op Leonidas.

Op 7 april een in onze kringen te weinig voorkomend verheugend gebeuren. De kampioensvlag, compleet met wimpel, in top voor A2 !!!!

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl