Opening van ons vernieuwde clubhuis.

Op zaterdag 3 februari j.l. betrokken wij ons vernieuwde clubhuis en het was een grote eer voor V.O.C., dat onze Burgemeester de opening persoonlijk wilde verrichten.

Nadat wij vele oude bekenden van vele oude clubs hadden begroet, heette Dick onze gasten welkom, in het bijzonder de Burgemeester, die zijn vrije zaterdagmorgen voor dit gebeuren had willen opofferen, welnu, onze Burger - Thomasvaer hoeft er geen spijt van te hebben: hem werd een lidmaatschap voor het Leven aangeboden.

Dick heette ook een oude Pieternel welkom, nu Voorzitter der K.N.C.B, welke rol hem ook al op het lijf geschreven staat. Hem werd echter géén Lidmaatschap voor het Leven aangeboden.

In zijn rede, die U woordelijk in dit clubblad kunt lezen, dankte voorts onze Voorzitter voor de grote belangstelling, die er bij de autoriteiten en bevriende clubs voor deze gebeurtenis bestond, alsmede de meeste V.O.C.-ers, inclusief enkele zeer bedrijvige dames. Daarop knipte de Burgemeester in het lint, door welk gebaar ons geliefde Rood-Zwart statig weggleed en de Bar zichtbaar werd – naast de voet – en cricketbal inderdaad het door onze leden meest gefrekwenteerde voorwerp. Het varken moet er maar blijven staan, om opnieuw te worden gemest voor het grote feest, wanneer wij over enkel jaren 75 jaar zullen bestaan.

En zo was ons trotse clubhuis geopend. Het ziet er nù reeds naar uit, dat dit gezellige oord voor velen een waarachtig Home gaat worden: naast de gebruikelijk van huis wegelopen pupilletjes en de normale spijbelaars, vangen wij thans ook hen op, die van plan zijn echt - te - scheiden, of anderszins zonder jasje  buiten lopen. En zo doet het clubhuis reeds veel goed en brengt het vriendschap en warmte, daar waar verkilling was ontstaan. Onnodige verkilling vaak, zoals hier en daar tussen Bestuurs - en Redaktieleden, ontstaan door misverstanden en karakterverschilletjes . Maar men hoort een heel nieuwe mooie bons in de V.O.C.-harten voor ons nieuwe Home, waar geen nutteloze narigheid mag heersen. In ons eigen nieuwe Home wordt alles bijgelegd. Ikzelf legde reeds verschillende kwartjes bij de konsumpties van mijn mede-redaktieleden, maar dat deed ik in het vorige clubhuis ook al.

Laat het eerste elftal zorgdragen, dat wij ook zorgeloos van dit nieuwe Home kunnen gebruik maken.

BARKER.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl