D. (Dik) Diederik nieuwe voorzitter.

D. (Dik) Diederik
1912 –  4 december 1984

• V.O.C. lid sinds 1930
• Erelid V.O.C. 13 oktober 1958
• Voorzitter 7 december 1965 – 30 oktober 1970
• Commissaris van Materieel 6 december 1949 – 13 oktober 1958
• Commissaris 17 oktober 1945 – 6 december 1949

 

Op het groene veld zijn geen opvallende prestaties van hem bekend. In het lagere voetbal toonde hij zich een bruikbare kracht, terwijl zijn bijdrage tot cricket zich hoofdzakelijk beperkte tot het aanschouwen van wat ook hij beschouwde als The King of Sports en daarom zeker ook de moeite waard om contributie voor te betalen.

Zijn sporen op V.O.C. heeft Dik nadrukkelijk verdiend als bestuurder. Lid geworden in 1930 behoorde hij tot een generatie die talrijke betrokken VOC-ers heeft voortgebracht en naast verantwoordelijke functies in het bedrijfsleven ook nog tijd vond VOC in bestuurlijke functies te dienen. Van 1945-1958 was Dik commissaris van materiaal, in welke hoedanigheid hij zijn zakelijke en organisatorische kwaliteiten ten toon heeft gespreid. Bij zijn aftreden werd hij onder luid applaus benoemd tot erelid.

In oktober 1965 maakte Dik als vice-voorzitter zijn rentree achter de bestuurstafel om in december 1965 zijn goede vriend Jacques van Herwaarden op te volgen als voorzitter. In 1968 schonk hij de Dik Diederik Beker als prijs voor de seriewedstrijden die toen door de jeugd op Koninginnedag werden gespeeld. Later werd deze beker ingezet als jaarlijkse voetbal wisselprijs voor een V.O.C.-lid die het meest is opgevallen door zijn prestaties gecombineerd met verdiensten voor de club.  

Als vijfde voorzitter op rij viel Dik zijn voorzitterschap in een periode waarin zich ook in ons land vele maatschappelijke veranderingen voltrokken, denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als: de anti-autoritaire opvoeding, de Maagdenhuisbezetting, opkomst van de beat-muziek en de democratiseringsgolf. Door deze ontwikkelingen dreigden vele oude waarden hun betekenis te verliezen, ook bij V.O.C. De blijvende betekenis van Dik voor V.O.C. is dat hij in deze turbulente tijden het bijzondere op saamhorigheid en vriendschap gestoelde karakter, waarop VOC immer trots is geweest, heeft weten te handhaven. Hij is in staat geweest om onze club met vaste hand door deze heftige en snelle veranderingen te loodsen. Ook kwam onder zijn bewind de uitbreiding van The House of Lords tot stand en voorts de bijzondere en uitbundige viering van het 75-jarig bestaan van de Vereeniging.

In de persoonlijke omgang was Dik een plezierig mens. Hij werd gekenmerkt door een zakelijke inslag. Zijn houding jegens anderen was amicaal, hij toonde zich een snelle beslisser, een lichte impulsiviteit was hem daarbij niet vreemd. Contacten met Dik waren nooit saai, hij had een brede belangstelling die hem tot een onderhoudend gesprekspartner maakte. Voor velen -ook buiten VOC- was hij een goede vriend en een wijs raadsman. De keuze van de mensen-om-hem-heen en zijn vermogen te stimuleren en armslag te geven hebben van hem niet alleen een goed bestuurder maar ook een succesvolle ondernemer gemaakt. Hij was trots op het vrije ondernemerschap en geloofde rotsvast in het belang daarvan voor de samenleving.

Dik betekende veel voor V.O.C. en V.O.C betekende veel voor hem.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl