Nieuwe voorzitter Ir. I. (Jacques) van Herwaarden

14 november 1903 – 13 september 1985

V.O.C. lid sinds 1915
Ridder 1e klas in de orde van Dannebrog (Denemarken)
Ere-voorzitter  V.O.C. 15 maart 1980
Erelid V.O.C. 1 oktober 1947
Gouden V.O.C.-insigne 18 september 1961
Voorzitter van 10 oktober 1955 – 17 december 1965
Vice-Voorzitter 9 Oktober 1950 – 10 oktober 1955
Penningmeester 20 september 1937 – 9 oktober 1950
Commissaris 22 oktober 1936 – 20 september 1937

Op sportgebied zijn er helaas geen overdreven spectaculaire dingen van deze voorzitter te vermelden. Maar een lidmaatschap van 70 jaar spreekt boekdelen over de onderlinge verbondenheid. Honderden malen kwam hij voor V.O.C. in het veld. Als voetballer is hij nog in de eerste klasse uitgekomen. In ons eerste cricketelftal toonde hij zich een verdienstelijk slip fielder.

Als bestuurder heeft hij gedurende een periode van ruim 30 jaar veel voor de vereniging kunnen bereiken. De aanvang van zijn penningmeesterschap viel in de uitloper van de economische crisisperiode voor de oorlog. Voor het behalen van financieel evenwicht was toen naast de hulp van de vele V.O.C.'ers een streng beleid nodig. Steeds waren er tekorten die op de een of andere manier moesten worden gedekt door kleine-beetjes-fondsen en overschotten van feestavonden. Na de oorlog toen de vereniging, beroofd van alle opstallen, het bestaan moest voortzetten, wist hij door een efficiënte aanpak van zowel inkomsten als uitgaven het zo ver te brengen, dat hij het beheer over het eigen terrein met opstallen volkomen schuldenvrij aan zijn opvolger kon overdragen. Voorwaar geen misselijke prestatie.

Vijf jaren kreeg hij toen om zich voor te bereiden op de hoogste positie in de vereniging. In de tien jaren die daarna volgden was er sprake van een weliswaar uiterst levendig clubbestaan, maar waarin helaas geen voetbalkampioenschap voorkwam. Wel enkele zeer geslaagde herdenkingen: 60 jaar Olympia en 60 jaar Combinatie. In materiele zin dienen we zeker stil te staan bij het ontwerpen van een nieuwe clubdas en van een clubbadge, de bouw uit eigen middelen van de V.O.C. van het clubhuis The House of Lords in 1957 en de toevoeging aan ons terreinbezit van ruim een halve hectare grond. Doordacht bevorderde hij de bloei van het cricket, culminerend in het unieke feit van kampioenschappen voor de eerste vier elftallen uitkomend in de K.N.C.B. in het laatste jaar van zijn voorzitterschap. Van hem was ook de uitspraak:

“Wij allen moeten er naar streven –vooral ook ten behoeve van de jongeren – dat de leden elkaar zien als vrienden. Vermijd polarisatie. Laten we V.O.C zien als iets bijzonders”.

Op 3 februari 1968 heeft de toenmalige burgemeester van Rotterdam de feestelijke opening verricht van de uitbreiding van ons clubgebouw. Mede door zijn genereuze steun en inspanning als architect konden alle bouwplannen gerealiseerd worden. Voor het eerst was het mogelijk om vanuit de hoogte op het balkonterras een goed overzicht te krijgen op het 1e cricketveld. Als het spannend werd liep het gehele balkon vol en zal menig tegenstander ervaren hebben dat de functie van “12e” man zeer krachtig kan zijn, zeker als ook de piano naar buiten werd gereden.   

Jacques zal in onze herinnering blijven voortleven als een vriendelijke gentleman van grote bescheidenheid. In de sport had hij een juiste opvatting over amateurisme, sportiviteit, fatsoen en clubliefde. Dat wist hij lange jaren, als Erelid, kundige Voorzitter en Ere-Voorzitter bijna onopvallend aan ons over te brengen en zodoende het cachet van onze V.O.C. mede te bepalen.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl