Cricket.

A. Terwiel, H. Grijseels en H. Madsen werden gekozen in het N.C.B.-elftal dat op 4 mei een jubileumwedstrijd ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan speelde tegen Quick (Nijmegen).

Wally van Weelde blijkt de smaak reeds te pakken te hebben. In de openingswedstrijd van De Flamingo’s tegen P.W. op 4 mei scoorde hij een fraaie 72 not out.

In het jaarverslag van de N.C.B. lezen wij dat wij een record vestigden door met slechts 13 spelers de competitie 1957 van het eerste elftal af te werken.

Aan “Cricket” (voor de belachelijk lage abonnementsprijs van ƒ 8,50 per jaar ontvangt u deze onmisbare literatuur het gehele seizoen), ontlenen wij nog:

1.     Er zijn nog Gedenkboeken van het 50-jarig bestaan van de N.C.B. in 1933. Voor 10 gulden kunt u zich eigenaar noemen van het zeer interessante boek. Storten op giro no. 152749 van B. Kleefstra te Haarlem.
2.     In de diverse N.C.B.-commissies komen wij de volgende V.O.C.-ers tegen:
a.     Archief- en bibliotheek commissie: F. Ruychaver (voorzitter-secretaris) en R.G. Ingelse;
b.     Propagandacommissie: R.G. Ingelse (voorzitter) en M.J. van der Eb;
c.     Kascommissie: Drs. H. Grijseels.
3.     Drs. H. Grijseels werd bestuurslid van de C.T.C. “De Flamingo’s”.

Herman Huizing en Jan Groen hebben het scorershuis met het halfautomatische scoringsbord gereed gekregen. Onze hulde aan deze wakkere jongelieden die er heel wat uren aan gespendeerd hebben. En als we dan nog een naam noemen dan natuurlijk Cees van Riet die zijn stempel drukt op ieder bouwwerk en wiens onvermoeide activiteit weer doorslaggevend was.

Helaas moest het 2e veld nodig enige drainage-verbeteringen ondergaan zodat niet voor 1e Pinksterdag gecricket kon worden. Een offer dat noodzakelijk gebracht moest worden, wilde niet iedere zomerse bui het veld op diverse plaatsen blank zetten.

Tot captains van de N.C.B.-elftallen voor het seizoen 1958 zijn benoemd:
V.O.C. I    Arie Terwiel
V.O.C. II   A.Ph. Nieuwenburg
V.O.C. III   J. Bekker
V.O.C. IV   W. Soetermeer

Er zal ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de N.C.B. een boekwerk het licht zien van ca. 100 bladzijden waarvan 40 met artikelen en foto’s. Uitgebreid cijfermateriaal completeert de inhoud. Voor ƒ 5,-- kunt u het boek thans uw eigendom noemen en als u ƒ 10,-- of meer stort in het Jubileumfonds op gironummer 411936 t.n.v. de penningmeester der N.C.B. te Schiedam krijgt u het gratis. Mogen wij vooral voor het laatste uw welwillende aandacht vragen?

Het is uiteraard niet toegestaan dat V.O.C.-ers cricketmateriaal, dat aan de vereniging behoort, onder zich houden. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van de Commissaris van Materiaal of de Cricketcommissie is dit geoorloofd. Een ieder, die nog materieel mocht bezitten, gelieve dit onverwijld terug te bezorgen.

Er zijn nog V.O.C.-insignes verkrijgbaar bij de heer A. Terwiel, Stadhoudersplein 112a, Rotterdam

Eén dezer dagen komen de nieuwe V.O.C. caps; deze zijn eveneens verkrijgbaar bij bovenstaand adres. Prijs ± ƒ 15,--.

De leden, die nog een V.O.C. badje willen hebben, kunnen deze kopen bij de heer W. Neleman, Ramlehweg 35, Rotterdam. De prijs is ƒ 11,50.

Nogmaals verzoeken wij onze leden dringend per omgaande hun contributie en abonnementsgeld te willen overmaken op girorekening no. 60520 t.n.v. de penningmeester van V.O.C.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl