Junior dagen.

ZATERDAG 21 MAART 1953
Ons A elftal heeft tegen USA A – A  een gelijkspel bevochten. Inderdaad is “ bevochten” hier het juiste woord, want onze achterhoede heeft zich tot ’t uiterste moeten geven om de stand van 2-2 te handhaven en wij zijn op het kantje af aan een nederlaag ontkomen. B1 heeft vandaag een zwakke en een sterke zijde getoond . In de eerste helft van de wedstrijd tegen Excelsior’20 B1 bleek dat onze jongens niet opgewassen waren tegen de morele druk van 3-1 achterstand. Na de rust werd echter veel beter gespeeld en bleken zij over meer uithoudingsvermogen te beschikken. Met 3 doelpunten namen wij een 4-3 voorsprong, die we niet meer afstonden. Goed gedaan!
B2 heeft vandaag heel slecht gespeeld. D.J.S. heeft weliswaar met 3-1 het onderspit moeten delven, maar onze jongens hadden beslist een grotere overwinning kunnen behalen. Hoe het ook zij, onze kans op een kampioenschap is behouden. C1 heeft de leiding behouden door Capelle C met 5-0 nederlaag naar huis te sturen. Het was echter jammer dat 2 spelers ’s Zaterdags eerst ’s morgens mededeelden, dat zij ’s middags niet konden spelen. Jongens, dit bericht kwam veel te laat. Gelukkig waren er genoeg reserves, zodat onze kampioenskansen niet verloren gingen door onvolledigheid.  C3 is vandaag het lichtpunt geweest. Ondanks de 1-0 nederlaag tegen H.O.V. C2 mogen wij onze jongens een pluim op de hoed steken voor hun harde werken. H.O.C. C2 staat nog ongeslagen bovenaan en overwinningen van 11-0, 8-0 en 6-0 komen bij hen voor. Goed gedaan, jongens van C3, gat zo voort, dan komen er ook overwinningen

ZONDAG 22 MAART
Het voorlopig “Acht-elftal” heeft vandaag gespeeld tegen het sterke Excelsior’20  B1. Ondanks het feit, dat wij 2 wedstrijden van 2 x 15 minuten ,met 2-1 en 1-0 verloren, heeft deze krachtmeting ons winst getoond. Door de training bleken wij over genoeg uithoudingsvermogen en techniek te beschikken om niet onder de voet te worden gelopen door een elftal, dat uit drie maal zoveel juniores kan worden gekozen dan waarover wij beschikken. Het was een lust onze jongens te zien vechten voor hun club en het was prettig, dat er vele ouders waren gekomen  om de prestaties van hun zonen gade te slaan. Na afloop van de wedstrijd is het elftal voor “De Acht” samengesteld.

ZATERDAG 28 MAART
Het zonder meer wegblijven van: H. de Jong bij A, J. Kany en G. Franken bij B1, E. Tegelaar en N. v.d. Windt bij B2, P. Kunts en G. Wegemans, G. Felius en H. de Jong bij C1 en S. Ouwerkerk, Mulder en J. van Kooten bij C3, hebben een schaduw geworpen over deze dag. V.O.C.ers, die hun plicht , wellevendheid en clubliefde verzaakten. Ja, zij noemen zich V.O.C.ers, maar hun gedrag op deze Zaterdag is hiermede allerminst in overeenstemming. Zij, die voor de eerste maal hun medespelers in de steek lieten, hebben een ernstige waarschuwing ontvangen, maar de wegblijvers, die reeds eerder hun elftal dupeerden, zijn voor enige wedstrijden geschorst.
Ons A elftal speelde tegen H.W.D. met 0-0 gelijk. Jongens, als jullie alle energie, die jullie met praten verbruiken, eens aan zouden wenden om te voetballen, dan was VOC A ’n pracht elftal.
B1, danig verzwakt door het wegvallen van 2 spelers, zag de kampioenskansen in rook vervliegen door een 1-0 tegen Fortuna. Jammer toch dat het streven van onze jongens naar een kampioenschap gedwarsboomd is door ’t onsportieve gedrag van 2 elftalgenoten.
Gelukkig heeft B2 vandaag geen steken laten vallen en met 2-1 van Hermes D.V.S. gewonnen. Kees Flesbeek bleek goed in staat te zijn de niet opgekomen Eddy Tegelaar in het doel te vervangen. Helaas overkwam Bram den Hoed bij het scoren van ons winnende doelpunt ’n ongeval, waardoor hij genoodzaakt is enige weken het bed te houden. De spelers van B2 zijn toch niet gelukkig, want thans is gebleken , dat Jan van Hellemond in de wedstrijd tegen D.J.S. zijn knie zo ernstig heeft geblesseerd, dat hij enige weken rust moet houden. Mogen Bram en Jan spoedig weer hersteld in ons midden terugkeren. De prachtige kampioenskansen van C1 zijn door 9 jongens, die wel weten hoe het hoort, met succes verdedigd. “Als wij allemaal een beetje harder werken, komen wij er ook wel”, was het devies. Het resultaat was dat Jan Groen 5 maal en Ton Kouwen 2 maal de bal in het D.Z.B. doel deponeerden en daar onze keeper slechts eenmaal gepasseerd werd, konden wij met 7-1 overwinning huiswaarts keren. Goed gedaan!!                 
C2 heeft kans gezien een hopeloos lijkende 3-0 achterstand om te zetten in ‘n 3-3 gelijkspel. Dat was prachtig werk! C3 moest met 8 man de strijd aanbinden tegen Sparta en werd met 11-1 verpletterd. Sneu voor de jongens, die iedere week weer opnieuw met zoveel enthousiasme hun wedstrijden spelen, dat zij andermaal het slachtoffer werden van hun onsportieve clubgenoten.

DONDERDAG 2 APRIL
Vanavond is het “Achtelftal” bij elkaar geweest. Onze erevoorzitter, Dr. Ir. L. G. Versteege heeft de jongens toegesproken en hun op het hart gedrukt wat er morgen wel en niet moet gebeuren.

VRIJDAG 3 APRIL
De grote dag is aangebroken. Om 9 uur zijn 2 autobussen met spelers en supporters vertrokken en een klein uur later deed een grote, met clubshawls getooide , V.O.C.-ploeg zijn intrede op Houtrust, waar dit jaar het jeugdtoernooi “De Acht” gehouden is. De eerste wedstrijd tussen H.B.S. en V.O.C. is één van de beste van het toernooi geweest. Hoewel H.B.S. in technisch opzicht wel beter was, is er van een Haags overwicht geen sprake geweest. Het uiterste werd door onze jongens gegeven, die zonder uitzondering een goede partij speelden. Gedurende de eerste helft werd er niet gescoord, al moest Edo wel enige malen al zijn talenten tonen, hetgeen hem overigens goed afging. Onze ploeg begon de tweede helft met een offensief dat het H.B.S. doel onder zware druk zette. In deze phase van de strijd speelden vooral, Carl Driessen, Aad Moulyn en Johan Kany zeer goed en H.B.S. was duidelijk de mindere. Helaas keerde het fortuin zich tegen ons, toen een prachtig schot van Gerard Franken de lat trof, maar nog erger werd het toen Edo een volkomen ongevaarlijk voorzetje wilde vangen en op ’t gladde veld uitgleed. Hij kon daardoor de bal niet onder contrôle krijgen en deze belandde precies voor een H.B.S.-er, die ongehinderd kon inschieten. Dit was wel een tragisch moment voor onze jongens. Met de moed der wanhoop viel onze ploeg aan, maar het doelpunt viel aan de andere kant bij een H.B.S.-uitval. Met 2-0 hebben wij dus verloren, doch met ere en op onfortuinlijke wijze. De tweede wedstrijd van V.O.C. tegen H.F.C. werd door de Haarlemmers volkomen verdiend met 3-0 gewonnen. Over alle linies weren onze tegenstanders beter, zij beschikten over de beste ploeg van het toernooi en bereikten ongeslagen de finale, die zij in een zeer goede wedstrijd met 1-0 van H.V.V. wonnen. In de wedstrijd tegen Kampong stelden onze jongens erg teleur en moesten met 1-0 het onderspit delven. Wederom zijn wij zonder zelfs maar één doelpunt gescoord te hebben, met lege handen van de “Acht” thuis gekomen. Maar dit mag ons niet ontmoedigen, de jeugd van “V.O.C.”  zal volhouden en hoopt vurig dit te kunnen bewijzen in de toernooien, die ons nog wachten.

ZATERDAG 4 APRIL
Vandaag is er een pleister op de door “De Acht” veroorzaakte wond gelegd door de goede prestaties van onze elftallen. De A-jongens werkten nu eens allemaal hard en wonnen met 2-1 van H.W.D.        B1 versloeg Aeolus met 3-0 en C1 klopte in een aardige wedstrijd V.V.O.R. met 5-2. Tenslotte bleek ook C3 niet te willen verliezen en speelde met 3-3 gelijk tegen C.V.V.

ZATERDAG 11 APRIL
B1 heeft met R.F.C. korte metten gemaakt. Aad Moulyn doelpuntte  maar liefst 6 maal en Henk de Wilt maakte er toen nog 7-0  van.  In de wedstrijd tegen Hermes speelde B2 aanvankelijk zeer slecht, doch geleidelijk aan ging het beter en werd er door doelpunten van Nico de Winter (2), Dersjant (2) en Bas Schors (1) een 5-0 voorsprong genomen. In het doel gaf Eddy Tegelaar geen krimp, zodat de stand geen wijziging meer onderging.                   
De jongens van C1 hebben een verschrikkelijk spannende middag gehad. Op een veld, dat vlak naast het terrein lag, waarop zij tegen Radio speelden, was Hillegersberg hun grootste concurrent, aan het werk. Het gevolg was, dat menigmaal een V.O.C.-er met grote belangstelling naar de andere wedstrijd stond te kijken en helemaal vergat, dat hij zelf aan het voetballen was. En juist deze middag moest er heel hard aangepakt worden, want Radio beschikte over ’n sterk elftal. Wij wonnen met 3-2 en daar Hillegersberg zowaar verloor, kende de vreugde van onze jongens bijna geen grenzen meer. C2 kon ’t niet bolwerken tegen de kampioenskandidaat S.V.V. en verloor met 5-0. De pupillen zijn vanmiddag ook actie geweest. Er is nl. een begin gemaakt aan een serie oefenwedstijden, die uit moeten wijzen welke spelers V.O.C. zullen vertegenwoordigen op het toernooi dat Xerxes op 30 april a.s. organiseert.

ZATERDAG 18 APRIL
C3 heeft met 4-3 het onderspit moeten delven tegen Aeolus. De pupillen hebben de voorbereidingen voor het Xerxes toernooi voortgezet door het spelen van oefenwedstrijden. Ons P1 klopte Xerxes met 6-0, terwijl P2 en P3 tegen elkaar speelden.

G.N.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl