Herendiner

8 januari j.l. werd ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van Olympia het “Herendiner” gehouden. Verheugend was de grote opkomst van leden en oudere leden. Van de laatst categorie noemen we o.a. Toon Leeman, Lou  Ruempol, Frits Rambonnet, Rinus van der Eb, Hans Wisbrun, Leo Dulfer, Cor den Held,   Gerrit Vink, Jan Key, Tonny Gibb, Niel Swarttouw, Jan Roos. Na een uitgebreide borrel werd aan tafel gegaan waarbij Jacques van Herwaarden presidieerde , aangezien de voorzitter door ambtsbezigheden verhinderd was. In het openingswoord heette hij de oud-Olympianen , de gast van de avond, Meerum Terwogt, de ereleden en leden, die een verre reis hadden gemaakte, in een apart woord welkom. Hierna werd nog het woord gevoerd door Ere-Voorzitter Leen Versteege, die de “toekomst” behandelde “Heden en verleden liggen achter ons en waren goed, ,moge de toekomst eveneens V.O.C .gunstig gezind zijn en laten wij daaraan onze krachten geven”. Ber Groosjohan deed in een gloedvolle toespraak een beroep op de jongeren. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door Meerum Terwogt, die het Nederlandse voetbal gelukkig prees met het bestaan van verenigingen als V.O.C. Zijn reden was, evenals de interruptie van Gerrit Vink, “onaantastbaar belangrijk”. De dis werd verder opgeluisterd door Boy Swarttouw met het tragische “Picccolo Pete”, Leo Dulfer met een “eindeloos” chanson , Charles van de Sluis (hoe kan het anders?)  met het “lied van de fles”, Thomasvaer en Pieternel met fragmenten uit de Thomasvaer:

 “Ja het is een rare Tinus
Kent U dat lied niet “God save Rinus”
Ze verdween daar met een plens
Hop van het “Kleine Beestjes Fonds”
“Maar daar is onze eigen Tiel
de spaken in uw achterwiel”
“Max dan naast onze Jan[MV1]  gezet
Kijk, in zo’n vleugel heb je pret”
“Naar verluid wordt hun skelet
Later in het Louvre bijgezet
Opdat een ieder het zijne zal weten
van Heip en Huug de volmaakte athleten”.

Tenslotte kwam Mop met een op uiterst gevoelvolle wijze voorgedragen, aangrijpende, diep-menselijke greep uit het volle leven. Kortom :”Lucifertje”. Na tafel werd nog enige tijd in gezellige kout doorgebracht. Wij betreuren het, dat het “Herendiner” geen jaarlijks terugkerende gebeurtenis is. De band tussen oud en jong V.O.C. zou hierdoor ontegenzeggelijk verstevigd worden, terwijl bovendien de leden, die in vroeger jaren de rood-zwarte kleuren verdedigden hier een uitstekende gelegenheid hebben elkaar weer te ontmoeten en herinneringen op te halen. Wij hopen dan ook, dat, gezien deze buitengewoon  geslaagde avond, vanaf heden het Herendiner elk jaar zal terugkeren. In ieder geval zien we elkaar weer op de feestavond in Maart.                                                                                                           

[MV1]ord

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl