Eerste voorzitter V.O.C.

Dr. D.J. (Dirk) van Prooije
30 januari 1880 – 17 maart 1942

• Ridder in de orde van Oranje Nassau
• Officier in de Kroonorde van België
• Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 13 oktober 1930 – 17 maart 1942
• Oprichter en bestuurslid van Olympia
• Ere-voorzitter van  V.O.C. 6 september 1929
• Erelid van V.O.C. september 1917
• Voorzitter van V.O.C.  september 1905-13 juli 1933
• Aanvoerder van V.O.C. januari 1904 - september 1912

In het leven van Dirk van Prooije heeft het voetbalspel een zeer belangrijke plaats ingenomen. Zolang het hem mogelijk was heeft hij het spel beoefend, daarna is hij er zijn liefde aan blijven geven. Tot op de hoogste plaats, als voorzitter van de K.N.V.B., heeft hij het voetbal gediend. Hoe hoog hij echter ook geklommen is, zijn club was en bleef zijn geliefd V.O.C., de club, die hij in 1904, komende uit Olympia, mede heeft opgericht.

Hij was een knap speler en een voortreffelijk aanvoerder. Onder zijn aanvoerderschap bereikte het eerste elftal de eerste Klasse, een prachtige beloning voor zijn taaie vasthoudendheid, die het gehele team inspireerde.  Vrijwel vanaf de oprichting van Olympia in 1896 tot 1933 heeft hij onafgebroken onze club als voorzitter geleid. Reeds voor het neerleggen van deze functie werd hij tot Ere-voorzitter benoemd.

Dirk van Prooije is een zeer bijzonder mens geweest. Zowel in zijn dagelijkse arbeid als in zijn sport, hetzij op het veld hetzij achter de groene tafel; hij wist wat hij wilde. Als speler fanatiek, als bestuurslid kalm en rustig. In beide functies integer en eerlijk. Dat heeft gemaakt dat Dirk van Prooije, ook al verschilden zij op hun tijd met hem volkomen van mening, veel vrienden had. Een van zijn grootste verdiensten is wel geweest dat hij gezorgd heeft dat V.O.C. door alle tijden heen een vriendenclub is gebleven. Vele malen heeft hij in zijn latere leven makkers, die het nodig hadden op alle manieren gesteund. Onopvallend met een hart van goud.

Te vroeg is hij ons ontvallen. Maar alle clubgenoten, die hem in hun leven gekend hebben, zullen ongetwijfeld nog dikwijls met grote vriendschap, eerbied en dank herinneringen hebben opgehaald aan de grondlegger van onze club, aan de man die zijn stempel gedrukt heeft op ons dierbaar V.O.C.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl